Svátek má Svatopluk
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nadace rozvoje občanské společnosti zve na seminář Inkluzivní vzdělávání

Autor: Administrator. Pondělí 19. září 2016.

Read moreNadace rozvoje občanské společnosti zve na seminář Inkluzivní vzdělávání vedený PhDr. Lenkou Felcmanovou, Ph.D., místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Seminář se uskuteční 26. září 2016 od 9:30 do 16:30 hodin ve Vzdělávacím středisku NROS Václavka (Na Václavce 1135/9, Praha 5. Na programu semináře budou témata:

celý článek

 

Podzimní číslo Světa neziskovek rozebírá téma Public Relations

Autor: Redakce UNO. Pondělí 12. září 2016.

Read morePublic Relations neboli PR. Zdálo by se, že tohle slovní spojení už běžně patří do slovníku moderního člověka, tak proč se u něj zastavovat? Víme, že běžní smrtelníci se v tom občas mohou trochu koupat, přece jen hranice mezi PR, marketingem i jejich jednotlivými nástroji může být neostrá. Což nám doba „onlajnu, digitálu a soušl“, všech těch Facebooků, Instagramů, Twitterů, blogů, vlogů, bloggerů i youtuberů příliš neusnadňuje. Vše se propojuje, míchá, hranice se stírají, všechno souvisí se vším. Kdo se v tom má vyznat?

celý článek

   

Muzejní společnost Litovelska zve na cyklovýlet s netradiční prohlídkou Novozámeckého areálu

Autor: Redakce UNO. Pondělí 12. září 2016.

cyklisté v parkuMuzejní společnost Litovelska, z. s. pořádá cyklistický výlet do jižní části Novozámeckého areálu. Akce se bude konat v neděli 18. září 2016, sraz cyklistů je ve 14.00 hodin u kostela sv. Marka v Litovli. Novozámeckým areálem účastníky provede Ing. Lenka Křesadlová, Ph. D., památkářka a zahradní architektka z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Kroměříž. Netradiční pojetí celého výletu a malé překvapení slibují originální zážitek. Předpokládaný návrat do Litovle bude mezi 16. a 17. hodinou. Akce se koná za každého počasí, vstupné je dobrovolné.

   

Sportovní kluby získají od kraje další dotace na mládežnický sport

Autor: Redakce UNO. Pondělí 12. září 2016.

Read morePřes 4 a půl milionu korun rozdělí olomoucké hejtmanství mezi sportovní kluby a oddíly v regionu. Finance získané od Českého olympijského výboru budou použity na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2016. Olomoucké hejtmanství k 10. srpnu obdrželo celkem 147 žádostí, z nich jen 19 nesplnilo podmínky dotačního programu. 

„O finance mohly žádat kluby a oddíly, jejichž hlavní činností je zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže. Jedná se tedy o sportovce až do dovršení juniorského věku, podle pravidel jednotlivých sportovních disciplín a soutěží. Finance v letošním roce obdrží celkem 128 subjektů,“ uvedl náměstek hejtmana Radovan Rašťák. „Celkem dvacet dotací ještě musí schválit zářijové zastupitelstvo,“ dodal náměstek pro sport.

celý článek

   

Dejte o sobě vědět na kariérním a poradenském portálu Univerzity Palackého

Autor: Administrator. Pátek 09. září 2016.

UP karierni centrumStudentské kariérní a poradenské centrum Univerzity Palackého v Olomouci iinformuje o možnosti zdarma inzerovat pracovní pozice, stáže a dobrovolnické příležitosti ve Vaší organizaci na svém webovém portálu. Na Univerzitě Palackého v Olomouci studuje přes 22 000 studentů na 8 různých fakultách, počet absolventů univerzity je pak samozřejmě daleko vyšší. Po krátké registraci Vaší organizace můžete inzerovat na portálu www.kariernicentrum.upol.cz, který je určen právě studentům a absolventům naší univerzity. Vybrané nabídky uveřejněné na portálu centrum dále propaguje na sociálních sítích a dalších komunikačních kanálech Univerzity Palackého. S registrovanými organizacemi centrum spolupracuje i v dalších oblastech, rámcovou nabídku naleznete na portálu centra.

   

Unie zaměstnavatelských svazů zve na odbornou konferenci Neziskový sektor – novinky v roce 2017

Autor: Administrator. Pátek 09. září 2016.

Read moreUnie zaměstnavatelských svazů zve na odbornou konferenci Neziskový sektor – novinky v roce 2017, kterou pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ČR pod záštitou a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera. Konference se uskuteční dne 10. listopadu 2016 od 9:30 v prostorách Kongresového centra Vavruška, palác Charitas, Karlovo náměstí, Praha 2. 

celý článek

   

RC Heřmánek přináší zářijový program

Autor: Redakce UNO. Středa 07. září 2016.

Read moreKaždý nový školní rok je pro kolektiv RC Heřmánek výzvou ptát se, co rodičům a jejich dětem nabídnout, na co klást důraz, co přidat či změnit, aby se v centru cítili dobře. Již před 10 lety Heřmánci vykročili a drží směr vedoucí k rodině, k její podpoře a povzbuzení. Stále je pro ně důležité být místem setkání a sdílení, oázou, kde je možné nalézt vstřícnost a otevřenost, informace, aktivity pro celé rodiny, kamarády, či oddech od každodenních starostí.

Na září přináší svůj program a věří, že si v něm každý najde to své. Pro rodiče i všechny ostatní, kdo o výchově přemýšlejí a chtějí prožívat život s dětmi ve větší pohodě, vybíráme seminář „Jak být úspěšným rodičem aneb Základy efektivního rodičovství“, který se koná v pátek 16. září 2016 od 9:00 do 12:00 v prostorách herny RC Heřmánek. Speciální chlapecké problematice se bude věnovat seminář „Výchova kluků“, který se uskuteční tamtéž ve středu 21. září 2016 od 10:00 do 12:00 hodin.

celý článek

   

Asociace nestátních neziskových organizací ČR zve na konferenci „Co je cílem sociálního bydlení? Pohled jednotlivých aktérů“

Autor: Administrator. Středa 07. září 2016.

Read moreAsociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Praha si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci „Co je cílem sociálního bydlení? Pohled jednotlivých aktérů“. Konference se koná v úterý 27. září 2016 od 9:00 do 17:00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1. Cílem konference je jak reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení, jehož zpracování má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak tvorba prostoru pro jednotlivé aktéry, kterých se tato zákonná norma týká. 

celý článek

   

Pomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení 19. ročníku sbírky

Autor: Redakce UNO. Pondělí 05. září 2016.

Read morePomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení 19. ročníku sbírky. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, oblastí podpory ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let. Jelikož uzávěrka žádostí je již 30. září, je pro žadatele připraven na 15. září seminář. Podrobné informace k výběrovému řízení a přípravnému semináři uvádíme níže.

celý článek

   

9. ročník „Setkání hasičů v rámci MAS Šternbersko“ čeká na Vaši účast

Autor: Redakce UNO. Pondělí 05. září 2016.

SDH Belkovice netradicneSbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany si Vás dovoluje pozvat na 9. ročník „Setkání hasičů v rámci MAS Šternbersko“ - Netradiční hasičskou soutěž v upraveném požárním útoku o putovní pohár MAS Šternbersko, která se koná v sobotu 10. září 2016 od 10:00 na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech. Soutěžit se bude v kategoriích mužů i žen. Startovné 100,- Kč, prezentace družstva do 9:45. Z časových důvodů počet družstev omezen, o změně počtu startujících rozhoduje pořadatel. Akce je podpořena SCLLD MAS Šternbersko a obcí Bělkovice-Lašťany. Soutěž finančně podpořil Olomoucký kraj. Podrobné informace k přihláškám a propozice soutěže ke stažení zde.

   

Strana 10 z 198

Projekt „Pomáháme neziskovkám" v roce 2016 finančně podpořilo město Šumperk. Jedná se především o finanční podporu činnosti koordinačních pomocníků v regionu, webu UNO-OK.cz, podporu akcí v regionu a činnost sekce.