Svátek má Kamil
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nová mapa nabízí interaktivní informace o českém neziskovém sektoru

Autor: Hynek Pečinka. Úterý 09. června 2020.

Read moreRádi bychom vám představili novinku od Centra pro výzkum neziskového sektoru. INTERAKTIVNÍ MAPA NEZISKOVÉHO SEKTORU, kterou najdete na webu MapaNeziskovek.cz, se orientuje na organizace, které Centrum pro výzkum neziskového sektoru považuje za tzv. nestátní neziskové (zahrnuje právní formy: nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, organizační složky zahraničního nadačního fondu, organizační složky zahraniční nadace, spolky, církve a náboženské společnosti, evidované církevní právnické osoby, svazy církví a náboženských společností, pobočné spolky, zahraniční spolky a zahraniční pobočné spolky), kterých v České republice funguje zhruba 140 tisíc a výrazně se dotýkají života každého z nás.

celý článek

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ovlivňující činnost (nejen) neziskového sektoru - podle stavu k 25. květnu 2020

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 25. května 2020.

NZ6 6301S účinností od pondělí 25. května 2020 byla vydána mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která mají pomoci zamezit šíření infekce koronaviru. Tato opatření se týkají mimo jiné činnosti neziskového sektoru. Pokládáme proto za nutné uveřejnit jejich znění, abyste nemuseli vycházet jen z toho, co o nich sdělují média, ale měli k dispozici přesný text.

Obecně do všech činností všech forem neziskových organizací pracujících s veřejností (registrovanou i neregistrovanou) zasahuje Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest týkající se pohybu všech osob na veřejnosti i uvnitř budov - prodejen, provozoven, úřadů, kluboven, sportovišť apod. Další Mimořádné opatření omezuje provoz poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb lůžkové péče, jelikož se týká například návštěv těchto zařízení. Poskytovatelů sociálních služeb se týká i třetí Mimořádné opatření upravující příjem nových klientů zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě.

Na školská a podobná zařízení dopadá omezení provozu stanovené dalším Mimořádným opatřením. Spolkovou činnost v širokém slova smyslu a pořádání hromadných akcí vůbec postihuje Mimořádné opatření omezující pořádání hromadných akcí a zakazující akce nad 300 osob současně přítomných. Neziskových organizací se může dotknout i poslední Mimořádné opatření týkající se omezení různých typů provozoven a provozů, takže ani toto by nemělo uniknout vaší pozornosti.

Zbývá dodat, že Mimořádná opatření jsou závazná pro každého, jsou účinná od pondělí 25. května 2020 a jejich nedodržování může být stíháno jako přestupek, a v případě větší závažnosti i jako trestný čin.

   

Budoucnost sociálně-zdravotních služeb v průběhu epidemie COVID-19 je nejistá. Závislé jsou často na pomoci dobrovolníků

Autor: Redakce UNO. Středa 29. dubna 2020.

Read moreSituace v sociálních službách se od vypuknutí pandemie koronaviru SARS-CoV-2 stabilizovala. Přestože počty nakažených v sociálních službách výrazně nestoupají, očekávají pracovníci sociálních služeb nárůst případů v souvislosti s postupným uvolňováním opatření. Pracovníci sociálních služeb tak nadále dodržují nejpřísnější hygienická opatření, jsou fyzicky i psychicky vyčerpaní a spoléhat se často musí na pomoc z řad dobrovolníků. Realitu dnešních dnů v sociálních službách nastínil ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

celý článek

   

Rodiče, nejste na to sami je mottem letošní sbírky na pomoc dětem s výchovnými a školními potížemi vyhlašované olomouckým P-centrem

Autor: Redakce UNO. Středa 15. dubna 2020.

Read moreOhrožené děti a jejich rodiny se v této době dostávají do obtížných a stále se proměňujících situací, jsou na ně kladeny nároky, které jsou těžko schopni sami zvládat. S podporou pracovníků Rodinného centra U Mloka, se kterými mají navázaný vztah důvěry, to však dokáží. „Okamžitě po vyhlášení nouzového stavu jsme v Rodinném centru U Mloka zavedli krizový scénář k zajištění jiné formy podpory pro naše klienty, která zároveň zajistí bezpečí našich pracovníků. Jsem hrdá na náš tým, který i přes nemožnost osobních kontaktů s klienty pokračuje dál. Bezpečně po telefonu nebo Skype. Protože, jestli můžeme označit jednu ze skupin, na které dopadají důsledky opatření nejvíc, jsou to právě rodiny, o něž se tato služba stará, a my nebudeme jen tak sedět a koukat, když máme možnost tu být pro ně. Naše heslo bylo vždy ‚Rodiče, nejste na to sami‘ a to stále trvá,“ vzkazuje ředitelka organizace Dagmar Krutilová.

A jak konkrétně vypadá pomoc rodinám v době epidemie?

celý článek

   

NÁVŠTĚVA PO TELEFONU JE NOVÝM PROGRAMEM MALTÉZSKÉ POMOCI. POMŮŽE V DOBĚ KARANTÉNY OSAMOCENÝM SENIORŮM A OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Autor: Redakce UNO. Pondělí 06. dubna 2020.

navsteva-po-telefonu-orezPro seniory a osoby se zdravotním postižením spouští Maltézská pomoc, o. p. s. tzv. Návštěvy po telefonu. Nový způsob "docházení" dobrovolníků za klienty zavádíme z důvodu nutného ukončení kontaktních aktivit v rámci našich dobrovolnických programů. Maltézská pomoc tak reaguje na aktuální situaci spojenou s výjimečným stavem a omezením vycházení, což nejvíce dopadá na nejohroženější skupiny: seniory a osoby se zdravotním postižením. Právě tyto dvě části populace mohou těžce snášet dlouho trvající karanténní opatření. Proto přichází s nabídkou kontaktu dobrovolníka s klientem, aby mohli alespoň telefonicky snížit míru osamocení. Více...

   

iHNed.cz: V pomoci seniorům suplujeme roli státu, říká dobrovolnice

Autor: Redakce UNO. Úterý 31. března 2020.

jarvis 5e823da9498e40c80aeb46b2Epidemie koranoviru se už objevila i v domovech pro seniory. Chybí jim ale ochranné pomůcky, peníze, personál i instrukce. A tak vypomáhají dobrovolníci. "Pro mnohé fungujeme jako infocentrum. Nevědí ani, kam se obracet. Suplujeme roli státu, je to absurdní," říká Judita Matyášová, která stojí za iniciativou Roušky seniorům.

Za posledních čtrnáct dní rozvezli do domovů pro seniory přes deset tisíc roušek. Shánějí dárce i peníze na výrobu ochranných štítů. "Úřady nám volaly, že nám fandí," popisuje Matyášová. Celý rozhovor na iHNed.cz

   

Otevřený dopis neziskového sektoru zmocněnkyni vlády pro lidská práva a odpověď na něj

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 26. března 2020.

ANNO logo1Střešní Asociace nestátních neziskových organizací České republiky zaslala v úterý 24. března 2020 otevřený dopis zmocněnkyni vlády pro lidská práva a předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Heleně Válkové. Asociace konstatuje, že neziskový sektor je jedním ze segmentů společnosti ohrožených následky epidemie koronaviru Covid19 v Česku. Zatímco k pomoci podnikatelům s odstraňováním následků epidemie se vláda aspoň nějak hlásí, ke škodám utrpěným v neziskovém sektoru žádná vyjádření z její strany nezaznívají.

Podnět Asociace NNO reaguje na situaci, kdy neziskový sektor tradičně nedisponuje žádnými rezervními zdroji na svou činnost, přitom se i v současné situaci zachoval tak, jak umí - pokračuje v pomoci nejpotřebnějším a v řadě případů své služby s nástupem epidemie ještě rozvinul. Zaslouží si proto, aby se jej týkala opatření vlády vedoucí ke zmírnění následků epidemie koronaviru na jeho poměry.

Celý dopis si můžete přečíst zde.

Odpověď zmocněnkyně Válkové ze dne 26. 3. 2020 je zde.

   

Pomáhejme si, kdy je to nejvíc potřeba

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 26. března 2020.

Read moreZdravím z LMC ❤️ . S velkou radostí s vámi sdílím informace o spuštění nového webu Dobro.cz, který jsme v LMC vyvinuli v rámci 60 hodinového intenzivního hackathonu. Přes Dobro.cz se odteď mohou snadno propojovat organizace i jednotlivci, kteří nyní naléhavě shánějí dobrovolníky nebo materiální pomoc, s lidmi, kteří chtějí nezištně pomocnou ruku nabídnout. 

Věříme, že tak společně můžeme výrazně přispět ke zlepšení spousty životů dotčených současnou pandemií a všemi souvisejícími omezeními.

celý článek

   

Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s koronavirem COVID-19

Autor: Redakce UNO. Středa 18. března 2020.

coronavirus heroAsociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydala Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19, včetně přehledových “checklistů“. Stáhnout celý doporučený postup. (viz též Doporučený postup MPSV č. 1/2020). Další informace viz stránky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

   

Pešek voněl Heřmánkem

Autor: Redakce UNO. Pondělí 09. března 2020.

Read moreVe čtvrtek 5. 3. 2020 zavítali do prostor olomouckého Komunitního centra Pešek více než dvě desítky pohádkových babiček a dědečků z Olomouce a okolí, zástupci města Olomouce, krajského úřadu i Ministerstva práce a sociálních věcí, aby se zde setkali v rámci Kulatého stolu s podtitulem Čtecí babičky a dědečkové v RC Heřmánek. Jana Ketnerová z pražské organizace Mezi námi, o.p.s. přítomné seznámila s celorepublikovou situací a skutečností, že aktuálně čte dětem v českých mateřských školách každý týden 157 pohádkových babiček a dědečků.

„My v RC Heřmánek jsme hrdí, že 31 z nich je právě z Hané, čímž se po Praze stáváme druhým největším Klubem čtecích babiček a dědečků v České republice“ udává Hana Klicperová, koordinátorka programu Přečti. V rámci kulatého stolu byli přítomní seznámeni s novinkami v projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.

celý článek

   

Strana 5 z 239