Svátek má Ivan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Česká společnost ornitologická hledá pomoc při klučení rákosí a náletů na štěrkovně v Tovačově

Autor: Administrator. Úterý 24. října 2017.

Brigáda TovačovČeská společnost ornitologická dlouhodobě udržuje nadstandardní vztahy s Českomoravským štěrkem, zdaleka nejen přes ostrůvky pro rybáky v Tovačově a v Hulíně. Na letošní a příští rok společnost domluvila pokusný zásah na bývalém výpěrkovišti v Tovačově, které zarůstá - a přitom to nejcennější prostředí na štěrkovnách jsou právě spoře zarostlé otevřené plochy výpěrkovišť. Extrémně významné jsou pro nejrůznější bezobratlé a některé kytky, ale třeba i pro kulíky a další ptáky. Česká ornitologická společnost chce proto jednak kus mnohahektarového výpěrkoviště vyklučit, jednak další část v předjaří příštího roku vypálit. Oba zásahy se opírají o zkušenosti z jiných oblastí, kde se ukazuje, že takovéto na první pohled razantní zásahy jsou velikým přínosem. 

První akce proběhne v pátek a v sobotu 3.-4. listopadu a bude potřeba co nejvíc rukou ochotných pomoci. Více informací je v přiložené pozvánce. Účast prosím zapisujte do tabulky nebo nahlaste Michalovi Plátkovi na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , aby pořadatelé věděli, kolik pomocníků dorazí a aby tak mohli zajistit dostatek pracovních nástrojů a případně domluvit, pokud budete ochotní vzít něco svého (pilu, křoviňák, apod.). Česká společnost ornitologická se těší na Vaši účast.

 

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty pořádá přednášku Výchova dvojčat a zve na setkání účastníků dobrovolnického programu Asistent do rodiny s dvojčaty a vícerčaty

Autor: Administrator. Čtvrtek 19. října 2017.

setkaní asistentu a rodinCentrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty pořádá přednášku na téma Výchovy dvojčat u malých dětí. Přednáška se budeme věnovat přímo Vašim otázkám s lektorkou Mgr. Zuzanou Staroštíkovou. Pro účast na přednášce je nutné napsat přihlášení na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 24. října 2017. Přednáška se koná v Centru pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, vstupné je 60,- Kč. O patro níže můžete využít hlídání vašich ratolestí v RC Heřmánku. Hlídání lze domluvit maximálně den předem do 14 hodin u paní Veselé na tel: 736783629 dle aktuálního ceníku.

Centrum Vás současně zve na společné setkání všech účastníků dobrovolnického programu Asistent do rodiny s dvojčaty a vícerčaty Olomouc. Setkání se koná ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 15:30 do 17:00 v Centru pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty na adrese náves Svobody 41, 1. patro, Olomouc - Holice. Během příjemného odpoledne se účastníci navzájem podělí o dojmy, zážitky a zkušenosti z programu, zhodnotí dosavadní fungování programu a představí plány do budoucna. Současně jsou zváni i noví zájemci z řad dobrovolníků i rodin! Přijďte se informovat či jen podívat, jak program funguje v praxi. Na setkání je možná registrace do programu. Více informací o programu Asistent do rodiny s dvojčaty a vícerčaty najdete ZDE.

   

Přátelé přírody v kilometru nad mořem. Na východě Krkonoš proběhl jejich výroční sraz

Autor: Administrator. Čtvrtek 19. října 2017.

Read moreŽACLÉŘ - Před pěti lety uspořádala česká větev mezinárodního hnutí Přátelé přírody (Naturefriends) první celostátní sraz. Tento nápad se rychle osvědčil a realizuje se od té doby každoročně na podzim na různých místech Česka. A tak se o prodlouženém víkendu 12. – 15. října potkali členové a příznivci spolku Přátelé přírody z. s. už pošesté - tentokrát na Rýchorské boudě na východě Krkonoš a v nadmořské výšce tisíc metrů.

celý článek

   

Rodinné centrum Olivy zve na přednášku a workshop Nenásilná komunikace

Autor: Administrator. Čtvrtek 19. října 2017.

nenásilná komunikaceUmíte vyjádřit empatii? Jak vnímáte sdělení Vašich nejbližších? Daří se Vám v klidu komunikovat v konfliktních situacích? Na tyto a další otázky Vám odpoví přednáška a workshop Nenásilná komunikace s certifikovanou lektorkou Mgr. Ivanou Horákovou. Cílem nenásilné komunikace je podpora autentického setkání a zohlednění potřeb všech zúčastněných stran. Přednáška se koná v pátek 20. října, workshop 21. října v Rodinném centru Olivy. Podrobnosti naleznete ZDE.

Rodinné centrum Olivy pořádá vzdělávací, pravidelné i jednorázové akce pro rodiče a děti i širokou veřejnost. Pomocí vzdělávací činnosti přispívá ke vzdělanosti široké veřejnosti zejména v oblasti výchovy dětí, partnerských vztahů, specifických dovednostech souvisejících se zdravým životním stylem a uplatněním na trhu práce. Pořádá společné akce s aktivní účastí rodin s dětmi, podporuje rovné příležitosti, zdůrazňuje hodnoty rodiny, mezigeneračních vztahů, mateřství a otcovství. Podporuje mateřská a rodinná centra a jejich organizace. 

   

Nařízení GDPR – strašák na poskytovatele sociálních služeb a další neziskovky?

Autor: Redakce UNO. Úterý 17. října 2017.

gdprPředstavuje nové nařízení EU o ochraně osobních údajů reálnou hrozbu pro poskytovatele sociálních služeb, nebo jde jen o uměle nafukovanou bublinu? Ve svém článku, který je použitelný i pro jiné neziskovky než pouze ty s typicky sociálním zaměřením, se praktickými dopady nové legislativy zabývá JUDr. Karel Zuska, advokát a expert v oblasti sociálních a jiných veřejně prospěšných služeb.

V květnu 2018 nabude účinnosti tzv. Nařízení GDPR, neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Díky tomu se to v poslední době jen hemží nabídkami nejrůznějších společností na provedení auditu stavu zabezpečení ochrany osobních údajů u poskytovatelů sociálních služeb, a nejen těch. Je nové Nařízení GDPR pouhým strašákem, nebo představuje pro poskytovatele sociálních služeb reálnou hrozbu, na kterou je třeba se řádně připravit a investovat nemalé prostředky na ochranu před jeho dopady? Čtěte ve článku na webu zklub.cz

   

Podzimní nabídky vzdělávání pro NNO: interaktivní školení první pomoci pro IZS; semináře „Podpora aktivního života seniorů v obcích" a „Jak se zorientovat v médiích a správně napsat tiskovou zprávu“

Autor: Administrator. Pondělí 16. října 2017.

vzděláváníRegionální seminář s tématem „Podpora aktivního života seniorů v obcích“ proběhne dne 10. listopadu 2017 v Plzni. Je určen především zástupcům obcí a dále pak neziskových organizací a dalších institucí zabývajících se uvedeným tématem v regionu. Pozvánku naleznete ZDE, k přihlášení na akci využijte přihlašovací formulář. Seminář bude zaměřen na to, proč je dobré v obci podporovat aktivní život seniorů a jaké možnosti k tomu obec má, včetně metodických doporučení a příkladů dobré praxe. Bude se rovněž věnovat úlohám jednotlivých regionálních samospráv (obcí I., II. a III. typu, krajů). Podrobný program obdrží všichni přihlášení účastníci.

Místní skupina Českého červeného kříže Olomouc za přispění Olomouckého kraje nabízí do prosince 2017 interaktivní školení první pomoci pro IZS. S instruktory první pomoci ČČK si opravdově vyzkoušíte roli zachránce i zachraňovaného. Podrobnosti o školení naleznete ZDE.

PR seminář s Jan Kábrtem, šéfredaktorem Blesk magazínu a s Pavlem Turnerem, spolumajitelem PR agentury předá cenné informace na téma „Jak se zorientovat v médiích a správně napsat tiskovou zprávu“. Kurz se koná 23. listopadu 2017 v prostorách Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5. Podrobnosti a přihlášku naleznete ZDE.

   

1. listopadu se v Olomouci koná Kulatý stůl k implementaci Strategického rámce ČR 2030

Autor: Administrator. Pondělí 16. října 2017.

CR-2030-FBÚřad vlády České republiky ve spolupráci s Krajskými úřady pořádá Kulatý stůl k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030, který se bude konat 1. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Kongresový sál, 2. NP,  Jeremenkova 40a, Olomouc. Strategický rámec ČR 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. V rámci setkání tým odboru pro udržitelný rozvoj představí tento dokument a následně povede diskuzi nad jednotlivými strategickými cíli a prioritními oblastmi a vysvětlí konkrétní opatření a doporučení pro naplnění strategie. 

Na setkání jsou zváni zástupci místní státní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit, soukromého sektoru a aktivní občané. Ti budou mít možnost diskutovat s tvůrci dokumentu a společně se zamýšlet nad obsahem opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů. 

Více informací a registrační formulář naleznete zde, případně na stránkách www.cr2030.cz.

   

Komentovaná vycházka po litovelském hřbitově je letos spojena s informacemi o místních pohřebních spolcích a službách

Autor: Administrator. Středa 11. října 2017.

LITOVELSKÝ HŘBITOV VYCHÁZKAMuzejní společnost Litovelska, z. s. ve spolupráci s Letopiseckou komisí Městského úřadu Litovel pořádá komentovanou vycházku Litovelský hřbitov (místní pohřební spolky a služby), kterou povede Marie Hrubá. Zájemci se sejdou v sobotu 14. října 2017 ve 14 hodin u vstupní brány litovelského hřbitova. Tam i zpět se můžete dopravit autobusem, který pravidelně v sobotu jezdí na hřbitov ze zálivu naproti autobusovému stanovišti v 13.53 hodin se zastávkami Litovel Palackého a Chořelice. Po skončení akce (cca v 15.30 hodin) je zajištěna i zpáteční doprava. Vzpomínky a připomínky pamětníků vítány. Srdečně zvou členové Muzejní společnosti Litovelska.

   

Na výročním na benefičním koncertu Nadace Malý Noe zahraje i Hradišťan a Jiří Pavlica

Autor: Administrator. Středa 11. října 2017.

Malý Noe HradišťanNadace Malý Noe slaví v letošním roce 10. výročí své činnosti a i z tohoto důvodu se snažila zajistit zajímavý a přitažlivý program pro jubilejní benefiční koncert. A podařilo se: 10. listopadu od 19.00 hodin v sále Reduta v Olomouci bude hrát Hradišťan a Jiří Pavlica, Moravská filharmonie Olomouc a Akademický sbor Žerotín a vše bude řídit pan dirigent Stanislav Vavřínek. Vstupenky si do 16.10. 2017 můžete objednat emailem na adrese  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo po zmíněném datu si zakoupit v předprodeji v podloubí olomoucké radnice. Ceny vstupného se pohybují od 200,- do 700,- Kč. Účelem zřízení Nadace Malý Noe a jejím posláním a cílem je aktivní pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů, ať již tito jejich rodiče zemřeli a nebo tito rodiče své děti opustili, či je týrají, zneužívají a nebo je jinak ohrožují na jejich životě a nebo na jejich psychickém či fyzickém zdraví.

   

Informace o krajská dotaci ASISTENCE v rámci projektu Smart akcelerátor Olomouckého kraje

Autor: Administrator. Úterý 10. října 2017.

Read moreVeřejnoprávní subjekty z Olomouckého kraje, které připravují nebo mají v úmyslu připravovat podání žádosti o dotaci na projekt, jehož výstupy by měly mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost nebo tvorbu kvalifikovaných míst v Olomouckém regionu, mohou požádat o dotaci Olomouckého kraje na spolufinancování přípravy daného dotačního projektu. Název příslušného dotačního programu je Asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Olomouckého kraje. Dotace je na 85 % způsobilých výdajů – a to do výše max. 425.000 Kč.Způsobilými výdaji mohou být náklady na mzdy a odvody zaměstnanců (HPP nebo DPP/DPČ) připravujících projekt, nákup studií a analýz či zahraniční služební cesty.

celý článek

   

Kam o víkendu? Na třináctou Svatohubertskou pouť v údolí Desné

Autor: Administrator. Úterý 10. října 2017.

Svatohubertská pouťV pořadí již třináctá Svatohubertská pouť v údolí Desné se uskuteční dne 15. října 2017 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně a pokračovat bude na fotbalovém hřišti ve Vikýřovicích. V 8.45 zazní v rapotínském kostele Nanebevzetí Panny Marie lovecké fanfáry, v 9.00 začíná slavnostní mše svatá s hudebním doprovodem – Hubertskou mší v podání chrámového sboru Rapotín s doprovodným triem lesních rohů. Druhou část pouti na fotbalovém hřišti ve Vikýřovicích slavnostní zahájí lovecké fanfáry v 11.20.

Program bude pokračovat ukázkami vábení jelenů, představením plemen loveckých psů s ukázkou výcviku, sokolnickou show a vystoupením šermířské skupiny. Dále se představí Chovatelé drobného zvířectva Rapotín, připravena bude prezentace optických přístrojů Meopty Přerov a loveckých zbraní - produkce Zbrojovky Uherský Brod, lovecké nože a myslivecké oděvy. Chybět nebude tradiční myslivecká kuchyně - zvěřinové speciality, svatohubertská medovina a jiné. Akci pořádá a srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín, Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice a Obnova kulturního dědictví údolí Desné, z.s.

   

Strana 10 z 201