Svátek má Státní svátek
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Dispečerky na Olomoucku - I v našem městě máme „dispečerky“ pro řemeslníky

Autor: Jitka Němcová. Pondělí 07. února 2011.

Read moreTaké v našem městě a jeho širokém okolí působí už přes rok občanské sdružení Dispečerka, jejímž programem je podpora a pomoc řemeslníkům. Pomoc řemeslníkům je konkrétní a přímá. Probíhá v několika projektech, které jsou průběžně připravovány a spouštěny.

celý článek

 

XII. krajský sněm UNO

Autor: Marcela Kropáčová. Neděle 06. února 2011.

Read moreV sobotu 5.února 2011 se na Olomouckém magistrátu konal již XII. sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO-OK). Již tradiční schéma programu zahrnovalo v dopolední části vystoupení hostů zejména z řad politiků, shrnutí činnosti UNO-OK za uplynulý rok (prezentace VP 2010) a v odpolední části kromě plánu aktivit na nadcházející období zejména volby do Předsednictva UNO-OK.

celý článek

   

Bulletin 2011/1

Autor: Zdeněk Beil. Pátek 04. února 2011.

Vážení čtenáři,

první rozšířené vydání bulletinu OKNO v roce 2011 začíná úvodníkem, který před sněmem UNO pro NNO napsal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík. Tento bulletin je víceméně sněmovní, kromě kompletního programu na první straně, obsahuje statut UNO, jednací a volební řád, zprávy z jednotlivých sekcí, zprávy z výborů a komisí od zástupců NNO v orgánech kraje, na straně 6 náplň práce pomocníka neziskovek na Jesenicku V.Sokolové a také informaci o připravovaných seminářích a o novinkách v knihovně UNO. Na zprávy ze sekcí navazují články o aktivitách hasičů při povodni v Kojetíně, poznámky k přednášce o dnešním Íránu a výstavě Jak se žije v mateřských centrech.

celý článek

   

V Olomouckém kraji proběhly 3 panelové diskuze ke strategickému rozvoji

Autor: Marcela Kropáčová. Čtvrtek 03. února 2011.

Read moreKoncem ledna proběhly v Olomouckém kraji tři panelové diskuze k projektu Partnerství pro rozvoj strategických oblastí Olomouckého kraje, jejichž smyslem bylo prodiskutovat s přítomnými účastníky know-how načerpané během prosincové studijní cesty do Švýcarska.

celý článek

   

Charita Zábřeh a Obec Jedlí společně vyhlašují sbírku na pomoc rodině Svačinových

Autor: Jiří Karger. Úterý 25. ledna 2011.

Read moreNezisková organizace i obec tak reagují na mimořádnou situaci, která Libora a Janu Svačinovi postihla. V sobotu 22. ledna 2011 v odpoledních hodinách totiž jejich rodinný domek zachvátil mohutný požár. Podařilo se zachránit to nejcennější, bez trvalých následků (jen s nadýcháním se zplodin) z plamenů vyváznuli jak rodiče tak i jejich dvě malé děti - Rudolf (7 let) a Lucinka (2 roky). Bohužel domek je požárem, který 7 hasičských jednotek dohašovalo až do pozdního večera, silně poznamenán. Shořela celá střecha, půda, přilehlá technická a hospodářská stavení. Obytné místnosti mají zčásti prohořelý strop, celé jsou prolity vodou ze záchranných prací. Detailnější popis události lze najít na webu hasičů, případně fotogalerii na internetovém portálu portálu Deník.

celý článek

   

Zpráva Přerovské sekce APNO 2010

Autor: Ivo Kropáč. Úterý 25. ledna 2011.

Asociace přerovských neziskových organizací - APNO, je dobrovolným nezávislým sdružení právnických osob působícími na Přerovsku. Posláním APNO je podporovat nestátní neziskové organizace a jejich zájmy. APNO vytváří trvalý prostor pro komunikaci mezi NNO a je platformou pro komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty.

celý článek

   

Činnost Olomoucké sekce UNO v roce 2010

Autor: Zdeněk Beil, Hynek Pečinka a Vlastimil Ott. Úterý 25. ledna 2011.

Uplynulý rok 2010 byl pro Olomouckou sekci docela úspěšný. Od jara měla nové předsednictvo, členské organizace sekce se několikrát setkaly formálně i neformálně, během roku byli přijati noví členové a provedena revize těch stávajících, udělal se kus konkrétní práce a další věci jsou ve fázi příprav před rozjezdem.

celý článek

   

Informace z hasičské sekce UNO

Autor: Marcela Vystrčilová. Čtvrtek 20. ledna 2011.

hasici-vodaČinností hasičské sekce UNO je již téměř čtvrtým rokem především podpora činnosti a aktivit mladých hasičů v našem kraji. Kromě toho se podílíme aktivně i na přípravě a organizaci seminářů ve spolupráci s UNO, vloni jsme jich zrealizovali 5 a ještě bude jeden na jaře. Z ročního příspěvku na činnost hasičské sekce jsme v minulém roce své činnosti poskytly finance do všech 5 okresů na ceny pro děti do soutěže Požární ochrana očima dětí a na ceny do soutěže PLAMEN pro mladé hasiče. Poděkování patří i předsednictvu UNO, které akci Olomoucký drak finančně podporuje. Všechny okresy včetně krajského sdružení jsou členy UNO a k nim patří cca 37 sborů dobrovolných hasičů z kraje. Díky grantům UNO na internet a počítač byl poskytnut několika sdružením příspěvek a mohla se tak zlepšit vzájemná komunikace a pružnost v předávání informací. Sekce se sešla v loňském roce 2x a rozhodovala o tom, jak pomoci. Myslím, že se to podařilo a všem odměněným dětem se ceny za jejich dosažené úspěchy líbily!

   

Charita v olomoucké arcidiecézi ohlašuje výnos tříkrálové sbírky

Autor: Marek Navrátil. Čtvrtek 20. ledna 2011.

Read moreVšechny subjekty v rámci Arcidiecézní charity Olomouc mají úředně rozpečetěné všechny sbírkové kasičky letošní Tříkrálové sbírky. V regionu olomoucké arcidiecéze bylo vykoledováno celkem 20 937 832 Kč. Aktuálně bude probíhat sběr a kontrola všech úředních dokladů o sbírce, na základě kterých pak bude výsledek definitivně potvrzen. Po sečtení a ověření celorepublikového výnosu se pak peníze začnou rozdělovat mezi projekty pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

celý článek

   

Charita předává poděkování za vánoční balíčky pro Ukrajinu

Autor: Marek Navrátil. Úterý 18. ledna 2011.

Read moreVíce než 250 poděkování za vánoční balíčky je předáváno konkrétním dárcům z celé České republiky. Ti v závěru loňského roku připravili dárky pro chudé ukrajinské děti a pro děti v tamních dětských domovech. Děti své díky vyjádřily malovanými obrázky, ale také pohlednicemi a dopisy. Nový sběr informací o chudých dětech na Ukrajině začne během léta. Údaje takto shromážděné budou sloužit k již čtvrtému ročníku této humanitární aktivity pořádané Arcidiecézní charitou Olomouc.

celý článek

   

Strana 236 z 237