Svátek má Oldřich
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

 

Korespondenční adresa:

Sekretariát UNO OK

Mgr. Marcela Vystrčilová
Bezejmená 140

783 75 Dub nad Moravou

tel.: 724 983 780

e-mail: sekretariat@uno-ok.cz

 

Sídlo sdružení:

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 
zájmové sdružení právnických osob

Jungmannova 972/25

779 00 Olomouc

 

IČO: 72563401

Spolkový rejstřík: Sp. zn. L 12246 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Číslo účtu u Československé obchodní banky: 256911609/0300