Svátek má Romana
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.
Předsednictvo UNO
Jméno Pozice
Ing. Marek Podlaha předseda UNO OK, sekce Prostějovská
Mgr. Marcela Vystrčilová členka předsednictva, sekce HASIČSKÁ
JUDr. Hynek Pečinka místopředseda, sekce DOBROVOLNICKÁ
Ing. Jiří Rudolf člen předsednictva, sekce OLOMOUCKÁ
Mgr. Milan Langer člen předsednictva, sekce SOCIÁLNÍ
David Křížan člen předsednictva