Svátek má Benedikt
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

granty

Dotace z programu LEADER pomohou v regionu rozvoji turistického ruchu a zemědělství

Autor: Redakce UNO. Pátek 31. srpna 2012.

Read moreVíce než dva a půl milionu korun rozdělí na podzim tohoto roku mezi žadatele na svém území Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka. V rámci dotačního programu Leader mohou zájemci žádat o dotace  v třech oblastech podpory – rozvoj cestovního ruchu, modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Uzávěrka pro příjem žádostí je 27. září 2012.

celý článek

 

Neziskovky pozor! Hlaste se o 35 milionů: rozhoduje kvalita

Autor: Redakce UNO. Pátek 27. července 2012.

Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat Nadaci Partnerství o finanční podporu na své sociální a environmentální projekty. Maximální výše jednoho grantu je přes 4,5 milionů korun, nadace rozdělí celkem až 35 milionů korun. Uzávěrka podávání žádostí o grant je 2. října 2012. Finanční prostředky pocházejí z Programu švýcarsko-české spolupráce, konkrétně ze 3. výzvy Blokového grantu.

celý článek

   

3. Výzva Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Autor: Redakce UNO. Pondělí 16. července 2012.

Read moreZprostředkovatel Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace Nadace Partnerství vyhlásil dne 10. 7. 2012 již 3. výzvu k předkládání žádostí o grant. Stejně jako v předcházejících dvou výzvách jsou vhodnými příjemci grantu nestátní neziskové organizace Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje působící v oblasti poskytování sociálních služeb nebo zabývající se problematikou životního prostředí.

celý článek

   

Česko-polské fórum - vyhlášení dotačního řízení na rok 2013

Autor: Redakce UNO. Úterý 26. června 2012.

Read moreMZV ČR vyhlásilo dne 26.6.2012  v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum výběrové dotační řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2013. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla stanovena do 1.10.2012.

celý článek

   

3. Výzva Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace

Autor: Redakce UNO. Úterý 26. června 2012.

Olomoucký kraj upozorňuje na připravovanou 3. výzvu v rámci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu švýcarsko-české spolupráce. Zprostředkovatel grantu Nadace Partnerství předpokládá vyhlášení výzvy ve druhém týdnu měsíce července 2012 a stejně jako v uplynulých dvou výzvách budou vhodnými příjemci grantu nestátní neziskové organizace Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje působící v oblasti poskytování sociálních služeb nebo zabývající se problematikou životního prostředí. Celková alokace pro 3. výzvu bude činit celkem 35,4 mil. Kč, z toho pro projekty v oblasti sociální bude uvolněno 18,2 mil. Kč a pro projekty v oblasti environmentální 17,2 mil. Kč.

celý článek

   

Strana 9 z 11