Svátek má Roman
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

granty

Hájíte veřejný zájem ve své obci? Pomůžou vám Rychlé granty

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

via-logoVadí vám nefunkční samospráva a plýtvání veřejnými prostředky? Čachry s územním plánem? Pustošivé novostavby ve vašem okolí? Nezájem zastupitelů a pasivita sousedů? Ubývající zeleň, špatný vzduch nebo nadměrný hluk? Hájíte veřejný zájem, ale chybí vám prostředky? Program Nadace VIA Města z jiného těsta pro vás má Rychlé granty. Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu.

V roce 2015 rozdělí 750 000 korun. Granty jsou určeny na krátkodobé projekty (maximálně 6 měsíců), získat můžete až 30 000 korun. Uzávěrka programu je jednou měsíčně až do vyčerpání prostředků pro tento rok, a připadá vždy na čtvrtek po zkoušce sirén. První uzávěrka je ve čtvrtek 5. února.

Více informací včetně formuláře žádosti a textu vyhlášení najdete na stránce Rychlých grantů. Aktuální informace o programu Města z jiného těsta sledujte na této facebookové stránce.

 

Dotace z programu LEADER pomohou v regionu rozvoji turistického ruchu a zemědělství

Autor: Redakce UNO. Pátek 31. srpna 2012.

Read moreVíce než dva a půl milionu korun rozdělí na podzim tohoto roku mezi žadatele na svém území Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka. V rámci dotačního programu Leader mohou zájemci žádat o dotace  v třech oblastech podpory – rozvoj cestovního ruchu, modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Uzávěrka pro příjem žádostí je 27. září 2012.

celý článek

   

Neziskovky pozor! Hlaste se o 35 milionů: rozhoduje kvalita

Autor: Redakce UNO. Pátek 27. července 2012.

Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat Nadaci Partnerství o finanční podporu na své sociální a environmentální projekty. Maximální výše jednoho grantu je přes 4,5 milionů korun, nadace rozdělí celkem až 35 milionů korun. Uzávěrka podávání žádostí o grant je 2. října 2012. Finanční prostředky pocházejí z Programu švýcarsko-české spolupráce, konkrétně ze 3. výzvy Blokového grantu.

celý článek

   

3. Výzva Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Autor: Redakce UNO. Pondělí 16. července 2012.

Read moreZprostředkovatel Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace Nadace Partnerství vyhlásil dne 10. 7. 2012 již 3. výzvu k předkládání žádostí o grant. Stejně jako v předcházejících dvou výzvách jsou vhodnými příjemci grantu nestátní neziskové organizace Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje působící v oblasti poskytování sociálních služeb nebo zabývající se problematikou životního prostředí.

celý článek

   

Česko-polské fórum - vyhlášení dotačního řízení na rok 2013

Autor: Redakce UNO. Úterý 26. června 2012.

Read moreMZV ČR vyhlásilo dne 26.6.2012  v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum výběrové dotační řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2013. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla stanovena do 1.10.2012.

celý článek

   

Strana 9 z 11