Svátek má Benedikt
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

granty

Ministerstvo školství podpoří rekonstrukce objektů spolků mládeže

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 02. února 2015.

logo 755Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2015 Investiční program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží. Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel objektu. V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost pouze hlavní spolek, a to i pro potřeby svých pobočných spolků.

Uzávěrka žádostí o investiční dotaci je 10. 2. 2015. Více...

 

TechSoup pomáhá neziskovkám v České republice již čtvrtým rokem

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 29. ledna 2015.

Read moreDíky programu TechSoup mohou české neziskovky již čtvrtým rokem získávat software či hardware darem za pouhý administrativní poplatek. TechSoup usiluje o to, aby každá nezisková organizace na celém světě měla přístup k technologiím a znalostem, které jí umožní naplno využívat svého potenciálu. Program sdružuje významné technologické společnosti – od začátku jsou dárcovskými partnery Microsoft a SAP, již téměř dva roky lze získat i síťový hardware od společnosti Cisco. Potěšující novinkou roku 2013 je zapojení české společnosti Zoner Software.

celý článek

   

Olomoucký kraj podpoří spolupráci s partnerskými regiony. I tu neziskovou.

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 26. ledna 2015.

Read moreUmožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí neinvestičního charakteru v oblasti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje. To je cílem dotačního programu Zahraniční spolupráce, který i pro rok 2015 vyhlásil Olomoucký kraj.

Letošní maximální výše příspěvku, o který lze žádat, je 30 tisíc korun. Celkem je na podporu zahraničních aktivit vyčleněno 400 tisíc korun. Požádat o podporu mohou subjekty realizující projekty se zahraničními partnery z partnerských regionů v následujících oblastech:

celý článek

   

Kraj schválil pravidla pro příspěvky do 25 tisíc

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

Read moreDo června bude letos Rada Olomouckého kraje rozhodovat o poskytování neinvestičních finančních příspěvků do 25 tisíc korun. Předpokládají to nová pravidla schválená ve čtvrtek 15. ledna krajskou radou. Na příspěvky je v letošním roce v rozpočtu vyčleněna částka 3,7 miliónu korun. Radní je rozdělují fyzickým i právnickým osobám provozujícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.

Patří k nim například organizace působící ve vědě a vzdělávání, kultuře, sportu, zdravotnictví, sociálních službách, životním prostředí, turistickém ruchu a oblasti práce s mládeží. Novinkou v letošním roce je vyčlenění akcí, pořádaných jednotkami sdružení dobrovolných hasičů. Pro ty Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo samostatně částku 2 miliony korun.

celý článek

   

Hájíte veřejný zájem ve své obci? Pomůžou vám Rychlé granty

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

via-logoVadí vám nefunkční samospráva a plýtvání veřejnými prostředky? Čachry s územním plánem? Pustošivé novostavby ve vašem okolí? Nezájem zastupitelů a pasivita sousedů? Ubývající zeleň, špatný vzduch nebo nadměrný hluk? Hájíte veřejný zájem, ale chybí vám prostředky? Program Nadace VIA Města z jiného těsta pro vás má Rychlé granty. Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. O Rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu.

V roce 2015 rozdělí 750 000 korun. Granty jsou určeny na krátkodobé projekty (maximálně 6 měsíců), získat můžete až 30 000 korun. Uzávěrka programu je jednou měsíčně až do vyčerpání prostředků pro tento rok, a připadá vždy na čtvrtek po zkoušce sirén. První uzávěrka je ve čtvrtek 5. února.

Více informací včetně formuláře žádosti a textu vyhlášení najdete na stránce Rychlých grantů. Aktuální informace o programu Města z jiného těsta sledujte na této facebookové stránce.

   

Strana 8 z 11