Svátek má Benedikt
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

granty

Získejte pro svou neziskovku grant od České spořitelny

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 23. dubna 2015.

Read moreOd začátku dubna letošního roku se mohou klienti České spořitelny přihlašovat do třetího ročníkuGrantového programu Nadace České spořitelny a získat tak až 70 000 Kč pro neziskovou organizaci v České republice, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání. Přihlásit se a zabojovat o grant, kterým nadace podporuje individuální dobrovolnictví, mohou až do 24. května 2015. Podmínkou je alespoň roční působení v roli dobrovolníka v nominované neziskovce a její působení v oblasti aktivního života seniorů, odborné prevence a léčbě drogových závislostí nebo péče o lidi s mentálním postižením.

celý článek

 

Máte nápad, jak zlepšit sousedské vztahy ve vaší obci? Přihlaste ho do programu souSedíme si!

Autor: Redakce UNO. Pondělí 09. března 2015.

via-logoNadace VIA vyhlašuje jarní kolo programu souSedíme si, zaměřeného na rozvoj mezilidských vztahů. Máte plán, jak probudit své sousedy ze zimního spánku? Jak dosáhnout toho, aby spolu začali více hovořit, plánovat a realizovat společné akce? Víte o něčem, co vaši komunitu stmelí, a zároveň umožní všem jejím členům přiložit ruku k dílu? Pak je program souSedíme si právě pro vás!

Na podporu vašich aktivit můžete získat až 100 000 Kč, k rozdělení jsou připraveny až 2 000 000 Kč. Pro realizátory podpořených projektů jsme navíc připravili nabídku vzdělávání v oblasti projektové práce a práce s komunitou. Bude se jednat o tři semináře, první je plánován na pátek 26. června.

Uzávěrka přijímání žádostí je 15. dubna, na realizaci kýženého projektu bude rok (od léta 2015 do léta 2016).

Další informace o grantovém programu včetně kompletního znění výzvy a formulářů s žádostí a rozpočtem naleznete na stránce programu. Kontaktními osobami jsou Lucie Voláková a Renata Wilflingová ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 965 559).

   

Operační program Životní prostředí nabízí poslední možnost získání dotací na environmentální vzdělávání

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 19. února 2015.

Read morePříspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí, k dispozici je 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 23. února přijímat žádosti o dotace na rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů nebo poskytování environmentálního poradenství.

Podporu je možné získat například na rekonstrukce stávajících objektů environmentálních center a poraden, na jejich technické vybavení, na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách nebo na vytvoření zázemí pro lesní mateřské školy.

celý článek

   

Startuje program Google pro neziskové organizace

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 09. února 2015.

Read moreDobře víme, že neziskový sektor stojí na nadšení a snech něco změnit. S cílem podpořit projekty, které aktivně zlepšují život kolem nás, jsme před pěti lety v Česku uvedli pilotní kolo programu Google Ad Grants (bezplatnou inzerci ve vyhledávání Google). Vidíme, že české neziskovky internet vnímají jako efektivní komunikační a propagační nástroj svých aktivit. Od února 2015 se mohou zapojit do programu Google pro neziskové organizace, který byl doposud dostupný v 8 zemích světa.

Program sdružuje nástroje Googlu pro neziskovky pod jednou střechou. Kromě již dostupné bezplatné inzerce ve Vyhledávači Google a pokročilých nástrojů YouTube budou neziskovky nově moci zdarma využívat sadu online aplikací Google Apps pro neziskovky (Gmail, Kalendář či Google Disk). Program také nabízí výukové materiály, případové studie nebo možnost zapojit se do světové komunity neziskovek a sdílet své zkušenosti.

celý článek

   

Město Přerov vyhlásilo grantový program pro letošní rok

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 05. února 2015.

prerov znakStatutární město Přerov poskytuje finanční prostředky do oblasti sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a volného času formou přímých podpor, grantového programu a mimořádných dotací. Přímá podpora znamená přímou dotaci města vytipovaným organizacím na základě schválených zásad dotačního programu orgány města. K zařazení konkrétního příjemce do přímých podpor dochází z podnětu samosprávných orgánů města. Přímé podpory jsou ve schváleném rozpočtu statutárního města Přerova jmenovitě uvedeny jako dotace určené pro konkrétní příjemce. Jedná se především o dotace na činnost a provoz zařízení.

Další možností, jak získat finanční podporu ze strany města, je podání žádostí do příslušného grantového programu. Pro rok 2015 je možné podat žádost na předepsaných formulářích v termínu od 3.2.2015 do 18.2.2015. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných orgánech. Dotace jsou určeny nejen na činnost a provoz zařízení, ale i na organizaci významných akcí a projektů pro město a jeho občany.

Podrobnosti k jednotlivým oblastem, formuláře žádostí a seznam potřebných dokladů najdete zde

   

Strana 7 z 11