Svátek má Teodor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

granty

Operační program Životní prostředí nabízí poslední možnost získání dotací na environmentální vzdělávání

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 19. února 2015.

Read morePříspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí, k dispozici je 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 23. února přijímat žádosti o dotace na rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů nebo poskytování environmentálního poradenství.

Podporu je možné získat například na rekonstrukce stávajících objektů environmentálních center a poraden, na jejich technické vybavení, na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách nebo na vytvoření zázemí pro lesní mateřské školy.

celý článek

 

Startuje program Google pro neziskové organizace

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 09. února 2015.

Read moreDobře víme, že neziskový sektor stojí na nadšení a snech něco změnit. S cílem podpořit projekty, které aktivně zlepšují život kolem nás, jsme před pěti lety v Česku uvedli pilotní kolo programu Google Ad Grants (bezplatnou inzerci ve vyhledávání Google). Vidíme, že české neziskovky internet vnímají jako efektivní komunikační a propagační nástroj svých aktivit. Od února 2015 se mohou zapojit do programu Google pro neziskové organizace, který byl doposud dostupný v 8 zemích světa.

Program sdružuje nástroje Googlu pro neziskovky pod jednou střechou. Kromě již dostupné bezplatné inzerce ve Vyhledávači Google a pokročilých nástrojů YouTube budou neziskovky nově moci zdarma využívat sadu online aplikací Google Apps pro neziskovky (Gmail, Kalendář či Google Disk). Program také nabízí výukové materiály, případové studie nebo možnost zapojit se do světové komunity neziskovek a sdílet své zkušenosti.

celý článek

   

Město Přerov vyhlásilo grantový program pro letošní rok

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 05. února 2015.

prerov znakStatutární město Přerov poskytuje finanční prostředky do oblasti sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a volného času formou přímých podpor, grantového programu a mimořádných dotací. Přímá podpora znamená přímou dotaci města vytipovaným organizacím na základě schválených zásad dotačního programu orgány města. K zařazení konkrétního příjemce do přímých podpor dochází z podnětu samosprávných orgánů města. Přímé podpory jsou ve schváleném rozpočtu statutárního města Přerova jmenovitě uvedeny jako dotace určené pro konkrétní příjemce. Jedná se především o dotace na činnost a provoz zařízení.

Další možností, jak získat finanční podporu ze strany města, je podání žádostí do příslušného grantového programu. Pro rok 2015 je možné podat žádost na předepsaných formulářích v termínu od 3.2.2015 do 18.2.2015. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a posuzovány v příslušných orgánech. Dotace jsou určeny nejen na činnost a provoz zařízení, ale i na organizaci významných akcí a projektů pro město a jeho občany.

Podrobnosti k jednotlivým oblastem, formuláře žádostí a seznam potřebných dokladů najdete zde

   

Ministerstvo školství podpoří rekonstrukce objektů spolků mládeže

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 02. února 2015.

logo 755Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2015 Investiční program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží. Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel objektu. V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost pouze hlavní spolek, a to i pro potřeby svých pobočných spolků.

Uzávěrka žádostí o investiční dotaci je 10. 2. 2015. Více...

   

TechSoup pomáhá neziskovkám v České republice již čtvrtým rokem

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 29. ledna 2015.

Read moreDíky programu TechSoup mohou české neziskovky již čtvrtým rokem získávat software či hardware darem za pouhý administrativní poplatek. TechSoup usiluje o to, aby každá nezisková organizace na celém světě měla přístup k technologiím a znalostem, které jí umožní naplno využívat svého potenciálu. Program sdružuje významné technologické společnosti – od začátku jsou dárcovskými partnery Microsoft a SAP, již téměř dva roky lze získat i síťový hardware od společnosti Cisco. Potěšující novinkou roku 2013 je zapojení české společnosti Zoner Software.

celý článek

   

Strana 7 z 10