Svátek má Čeněk
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

granty

Nadace VIA pořádá v Olomouci konzultační seminář

Autor: Redakce UNO. Pondělí 24. srpna 2015.

Read moreNadace VIA věří, že dobré sousedské vztahy jsou základem fungující místní komunity a že lidé, kteří se vzájemně poznají, k sobě mají blíž a dokáží spolu vytvořit hezčí a veselejší prostředí pro život. Cílem jejího grantového programu souSedíme si je proto rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má chuť a zájem.

celý článek

 

Nadace VIA vyhlašuje další ročník Živých grantů

Autor: Redakce UNO. Pondělí 29. června 2015.

via-logoLeží vám na srdci, jak vypadá vaše město? Máte nápad jak oživit a zlepšit veřejný prostor kolem sebe? Chcete do uskutečnění svých plánů zapojit sousedy, místní podnikatele i radnici? Výborně! Nadace VIA i letos otevírá grantovou výzvu Živé granty. Můžete získat až 70 000 Kč na realizaci svého nápadu na oživení veřejného prostoru, tématické vzdělávání a navíc se seznámíte s těmi, kteří dělají podobné věci po celém Česku.

Svoje projektové záměry můžete podávat do 16. července 2015. Více informací o grantové výzvě se dozvíte na stránkách programu Živé granty!

   

Evropské dotace půjdou na profesionalizaci a budování kapacit neziskovek

Autor: Redakce UNO. Pátek 26. června 2015.

Read moreV rámci nového Operačního programu zaměstnanost (OPZ) věnujte pozornost prioritní ose 3, ve které se na začátku srpna 2015 objeví výzva s názvem Budování kapacit a profesionalizace NNO. Podmínkou pro podání žádosti bude vstupní procesní analýza organizace. Do této výzvy se mají možnost zapojit NNO z celé České republiky včetně Prahy.

Podmínky, které musí NNO v žádosti splnit, jsou: dvouletá historie, aktualizovaný web, veřejné výroční zprávy a vypracovaná procesní analýza s odbornými doporučeními dalšího růstu.

celý článek

   

Posnídejte se Sanek Ponte chytrou kaši

Autor: Redakce UNO. Pátek 05. června 2015.

Read moreHledáte možnosti pro rozvoj a růst vaší organizace? Přemýšleli jste o čerpání EU dotací? Pak přijměte pozvání na společnou snídani se zástupci neziskového sektoru, která se bude konat dne 18. června 2015 v Barevné kavárně (Londýnská 30, Praha 2, 120 00) od 9 do 12 hodin. 

Pozornost budeme věnovat tématu "Neziskové organizace a cesta k jejich růstu".

celý článek

   

Získejte pro svou neziskovku grant od České spořitelny

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 23. dubna 2015.

Read moreOd začátku dubna letošního roku se mohou klienti České spořitelny přihlašovat do třetího ročníkuGrantového programu Nadace České spořitelny a získat tak až 70 000 Kč pro neziskovou organizaci v České republice, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání. Přihlásit se a zabojovat o grant, kterým nadace podporuje individuální dobrovolnictví, mohou až do 24. května 2015. Podmínkou je alespoň roční působení v roli dobrovolníka v nominované neziskovce a její působení v oblasti aktivního života seniorů, odborné prevence a léčbě drogových závislostí nebo péče o lidi s mentálním postižením.

celý článek

   

Strana 6 z 11