Svátek má Ester
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zahájení realizace Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace

Autor: Administrator. Čtvrtek 12. srpna 2010.

V minulých dnech byla zahájena realizace Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Podpisem Dohody o BG dne 21.7.2010 začaly přípravy 1. Výzvy pro předkládání žádostí. Ministerstvo financí ČR předpokládá, že 1. Výzva by mohla být vyhlášena v druhé polovině srpna 2010.  Alokace ve výzvě je stanovena na 5 mil. CHF, což představuje cca 93,84 mil. CZK. Oprávnění žadatelů musí aktivity realizovat v území Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Cílem BG FNNO je přispět k posílení NNO jako důležitého činitele sociální soudržnosti a udržitelného rozvoje v definovaných regionech.

celý článek

 

Vyhlášení mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Rok 2011 bude „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství". Na základě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem "Evropský rok dobrovolnictví".

celý článek

   

Strana 79 z 79