Svátek má Zdeněk
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku

Mateřské centrum Heřmánek

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMateřské centrum Heřmánek vzniklo v březnu 2006, a to z aktivního zájmu rodičů na rodičovské dovolené, kteří měli zájem se scházet se svými dětmi . V olomoucké městské části Holice do té doby nebyla žádná nabídka tohoto druhu. Aktivity byly realizovány na dobrovolné bázi v prostorách volného oddělení mateřské školy.

celý článek

 

MAMMA HELP

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMAMMA HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o .s , vzniklo v roce  1999 .Dnes je největším onkologickým sdružením v České republice, poskytuje všestranou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým. Usiluje také o zlepšení veřejné informovanosti v možnostech prevence a léčení této civilizační nemoci.  Toto sdružení má 6 center, v Praze, Brně, Hradci Králové,Plzni, Zlíně a v Přerově.

celý článek

 

Občanské sdružení LUKA

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreObčanské sdružení LUKA je neziskovou organizací se snahou o prohlubování plnohodnotné integrace postižených dětí i dospělých ve společnosti. Pilotním projektem sdružení jsou „Mosty v Lukách" - integrační centrum, které po rekonstrukci bývalé školy v obci Loučka slouží k pobytům postižených a zdravých dětí a seniorů uprostřed přírody.

celý článek

   

Charita v 21. století“ a „Technika slouží seniorům

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreCharita obecně je v ČR největším poskytovatelem sociálních služeb z řad nevládních neziskových organizací. Jako taková vždy cítila povinnost pracovat na tom, aby se celý systém vyvíjel správným směrem a „prošlapávat cestu" i menším organizacím, které nemají takové možnosti a potenciál a zároveň rovněž poskytují kvalitní služby.

celý článek

 

MC Krteček

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMC Krteček provozuje svoji činnost jako občanské sdružení od března roku 2004. Posláním MC je posílení role rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti. Centrum je dostupné rodičům i prarodičům a dětem předškolního věku.

celý článek

   

Strana 8 z 10