Svátek má Miloslava
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku

Jesenická rozvojová o.p.s.

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

lRead moreJesenická rozvojová o.p.s je moderní společnost jejímž cílem je vzájemné sladění a propojení strategických plánů na území města/regionu a získání finančních prostředků na projekty z Regionálního operačního programu - ROP, Programu obnovy venkova POV a Programu rozvoje venkova PRV, Operačního programu Přeshraniční spolupráce OPPS a dalších zdrojů nejen z EU v období 2007 - 2013.

celý článek

 

Hnutí DUHA Olomouc

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreHnutí DUHA Olomouc je jednou z jedenácti poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Místní skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu, samostatné financování i činnost. Základním posláním naší organizace je zlepšování stavu životního prostředí a informovanosti občanů o ekologických tématech na Olomoucku.

celý článek

 

Jdeme autistům naproti

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreHlavním posláním sdružení JAN - Olomouc o.s. je, aby občané s autistickým postižením mohli žít důstojný a plnohodnotný život. Snaží se proto přispívat ke zlepšení kvality života těchto občanů, podporuje rodiny postižených a zabezpečuje informování o problematice artismu, čímž zvyšuje toleranci majoritní společnosti vůči projevům artistického chování na veřejnosti.

celý článek

   

Liga na ochranu zvířat

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMístní organizace Ligy na ochranu zvířat v Přerově, je neziskovou zabývající se primárně podporou všech organizací, které pomáhají opuštěným, týraným a handicapovaným zvířatům na území celé ČR. Konkrétně tak, že reaguje na výzvy všech těchto organizací a po prověření jejich situace jim poskytuje finanční příspěvky.

celý článek

 

MANA o.s. - Psychosociální centrum

Autor: Administrator. Středa 11. srpna 2010.

Read moreMana o. s. je občanské sdružení, které poskytuje psychoterapii a sociální práci v oblasti péče o duševní zdraví. Cílem sdružení je vybudovat systém komunitní péče o lidi s duševním onemocněním v Olomouckém kraji a jeho prostřednictvím přispět ke zvýšení kvality života lidí s duševním onemocněním.

celý článek

   

Strana 8 z 9