Svátek má Slavomír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Představujeme neziskovku

Představujeme neziskovku: Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota, o.p.s.

Autor: Administrator. Pátek 13. února 2015.

Read moreStřední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kombinaci postižení. Připravuje je pro samostatný, život, učí je nezávislosti na svém okolí a připravuje je na budoucí povolání. Škola poskytuje poradenské služby, rehabilitační péči, dopravu dětí a žáků do školy a ze školy. Organizuje zájmové aktivity, soutěže, rehabilitační pobyty, dobročinnou aukci.

Motto školy:

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“ A. Einstein

celý článek

 

Představujeme neziskovku: Amelie, o. s.

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 09. února 2015.

Read moreSpolek Amelie, o. s. pomáhá žít život s rakovinou tím, že nabízí psychosociální podporu pro osoby s onkologickým onemocněním a jejich blízké a osvětu v psychoonkologické a psychosociální oblasti. Působí hlavně v Praze, Středočeském kraji a na Olomoucku.

Centrum Amelie v Olomouci nabízí dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým zdarma: 

celý článek

 

Představujeme neziskovku: Obnova kulturního dědictví údolí Desné

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 05. února 2015.

Read moreOd listopadu 2003 je v činnosti spolek Obnova kulturního dědictví údolí Desné. Snaží se nalézat a uchovávat kulturní dědictví v údolí říčky Desné v podhůří Jeseníků na severní Moravě. Konkrétně jde o obnovu (materiální, ale i duchovní a společenskou) cenných, ohrožených a zapomenutých staveb. Byly realizovány projekty obnovy kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařověkapliček v Pekařově a v Rejcharticíchkaple sv.Rocha v Petrově nad Desnou, oprava kříže u základní školy a nad školkou v Petrově nad Desnou. Další projekt obnovy se rozbíhá: obnova základů kaple sv.Jana a Pavla na Pramenech. Dlouhodobým záměrem je obnova kaple na Vřesové Studánce spolu s postavením poutního domu.

celý článek

   

Představujeme neziskovku - DC 90 o.s.

Autor: Administrator. Pondělí 15. září 2014.

Read moreDC 90 o.s. je občanské sdružení, které vzniklo 10.5. 1990 jako DĚTSKÉ CENTRUM 1990. Občanské sdružení si ve svých stanovách klade za cíl zřizovat a poté udržovat systém kvalifikované moderní péče o mentálně a zdravotně postižené spoluobčany, a to zejména ve formě zřizování stacionářů s denním pobytem, chráněných dílen a jiných zařízení pro pracovní výchovu a pracovní uplatnění postižených v pozdějším věku.
Provozovatelem je sdružení DC 90 o.s., jež poskytuje komplexní, tj. zdravotní, výchovnou a sociální péči handicapovaným osobám s mentálním nebo kombinovaným handicapem (psychickým i fyzickým) i v dalším životním období.

celý článek

 

Představujeme neziskovku - Centrum pro komunitní práci

Autor: Administrator. Čtvrtek 21. srpna 2014.

Read moreCentrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu a svoji práci směřují k podpoře tohoto cíle. Do dnešní doby vzniklo šest místních zastoupení: CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy a CpKP střední Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava. V současné době se jedná o samostatné právní subjekty plně zodpovědné za veškeré svoje aktivity.

celý článek

   

Strana 4 z 9