Svátek má Vlastislav
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Semináře pro nno

OK4EU připravilo seminář evropských dotačních programů

Autor: Hynek Pečinka. Úterý 10. února 2015.

ok4eu-v-czSdružení OK4EU zve na Seminář evropských dotačních programů. Akce se uskuteční dne 19. 2. 2015 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Do prezentovaných programů se mohou zapojit i organizace občanské společnosti. Seminář představí dotační tituly EU a ostatních donorů, které mohou obce a další organizace využít pro své projekty mezinárodní spolupráce. Prezentace budou doprovázeny praktickou ukázkou vyplňování projektových žádostí.

Termín konání: čtvrtek 19. 2. 2015

Místo konání: Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Účast na semináři je bezplatná.

Podrobnosti najdete na webu OK4EU.

 

Un Dia: profesionálové darují neziskovkám svůj jeden den

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 29. ledna 2015.

Read moreNezisková organizace radost 3.0, která předává zkušenosti z byznysu do neziskové sféry, pořádá společně s profesionály z byznysu workshopy Un Dia – Daruji jeden den. Vzdělávací program je určen pro management neziskových organizací z České republiky bez ohledu na zaměření a region. Praktické workshopy s konkrétními výstupy použitelnými hned v praxi vedou dobrovolníci z byznysu, špičky ve svém oboru. Pro účastníky je pouze za administrativní poplatek. Uzávěrka přihlášek do jarního kola je 20. února.

celý článek

 

Kraj připravil semináře k vedení neziskovky

Autor: Hynek Pečinka. Čtvrtek 22. ledna 2015.

seminare kuokOlomoucký kraj připravil pro neziskové organizace sérii vzdělávacích akcí na aktuální témata. Semináře „Vnitřní směrnice a řídicí dokumenty. Zápis do veřejného rejstříku.“ proběhnou od 16. do 25. února v Olomouci, Šumperku, Jeseníku a Přerově. Pod vedením Karla Malého se zástupci neziskových organizací seznámí s interními směrnicemi vyplývajícími ze zákona o účetnictví i z jiných zákonů a zjistí, že co není v zákoně, mělo by být ve směrnicích.

S Miladou Šnajdrovou si ověří, zda mají správně vedeny dokumenty organizace, jako jsou stanovy, ale například i zápisy ze správních rad a valných hromad. Lektorka je také provede úskalími zápisu změn a povinných příloh do veřejného rejstříku.

Pozvánku s podrobnostmi a návodem, jak se na semináře přihlásit, naleznete zde.

   

Seminář Erasmus+ představí možnosti financování projektů v oblasti vzdělávání

Autor: Hynek Pečinka. Úterý 13. ledna 2015.

Read moreKomunitární program Evropské unie Erasmus+ bude hlavním bodem vzdělávacího semináře, který společně připravují zájmové sdružení právnických osob OK4EU, Olomoucký kraj a Dům zahraniční spolupráce. Cílem semináře je seznámit pracovníky Olomouckého kraje, měst, obcí, škol, neziskových organizací a dalších institucí v Olomouckém kraji s možnostmi Klíčové aktivity 2 komunitárního programu Erasmus+ (vzdělávání, mládež, sport a jiné) a poskytnout praktické informace a doporučení k vytváření projektové žádosti.

Komunitární programy jsou finanční nástroje Evropské komise, z nichž mohou evropské subjekty čerpat prostředky na své aktivity. Žádosti se posuzují buď v Evropské komisi, nebo v některé z výkonných agentur. V členských státech EU jsou kontaktní místa, kde mohou zájemci konzultovat své projekty. Pro projekty je třeba mít partnery z jiných členských států.

celý článek

 

Vzdělávací seminář komunitárních programů EU Erasmus+

Autor: Administrator. Středa 14. května 2014.

Cílem semináře je seznámit představitele organizací pracujících s mládeží s možnostmi financování aktivit v oblasti mládeže z komunitárního programu Erasmus+ a poskytnout praktické informace a doporučení k vytváření projektové žádosti. Seminář je organizován ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce.

Místo konání: Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. patro Jeremenkova 40a, Olomouc Datum konání: pondělí 26. května 2014

celý článek

   

Strana 10 z 30