Svátek má Libor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Úvod

UNO

Autor: Administrator. Čtvrtek 12. srpna 2010.

Zájmové sdružení právnických osob Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (dále jen sdružení nebo UNO) bylo založeno podle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění zakladatelskou smlouvou dne 21. ledna 2012.

Sídlo sdružení je na ulici Jungmannova 25, PSČ 779 00 Olomouc.

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

Účelem sdružení je podporovat nestátní neziskové organizace Olomouckého kraje a jejich zájmy, které jsou v souladu s principy občanské společnosti. Za tím účelem UNO vytváří trvalý prostor pro komunikaci mezi členy UNO a je platformou pro komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy, podnikatelským sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty.

Předmětem činnosti sdružení je:

 1. podporovat nestátní neziskové organizace (dále jen NNO)Olomouckém kraji,
 2. navazovat partnerství, členství a spolupráci,
 3. spolupracovatveřejnou správou a podnikatelským sektorem,
 4. monitorovat legislativu a politiku zejménaoblastech týkajících se NNO a aktuálně informovat členy sdružení,
 5. získávat finanční prostředky na činnost a na podporu NNO,
 6. vzdělávací a volnočasové aktivity,
 7. propagovat NNO, zejména organizováním cílených propagačních akcí – konferencí, seminářů, workshopů, výstav, prezentací apod.,
 8. publikační a poradenská činnost,
 9. provádět lobbying,
 10. podílet se na vytváření koncepcí a strategií,
 11. dle svých možností poskytovat odborné i organizační zázemí, především členům sdružení,

 Sdružení spolupracuje s partnery a je oprávněno uzavírat s nimi smlouvy, například o spolupráci a partnerství.