Svátek má Lýdie
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Stanovisko MPSV ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pátek 02. srpna 2013.

Read moreS účinností od 1. 1. 2014 se stane účinným nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. V poslední době se na MPSV obracejí někteří poskytovatelé s dotazy, jak bude po 1. 1. 2014 MPSV přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb, respektive zda MPSV připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by spolkům znemožnila poskytování sociálních služeb. K těmto zbytečným obavám MPSV sděluje následující:

celý článek

 

Občanská sdružení po nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku

Autor: HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY. Středa 17. července 2013.

Téměř každý článek, zabývající se problematikou nového občanského zákoníku, je uveden obecnou formulací, že Nový občanský zákoník je novým předpisem soukromého práva a přináší řadu změn. To je sice pravda, ovšem dané změny někdy nejsou natolik radikální, jak by se mohlo zdát.

celý článek

 

Vybrané aspekty nového občanského zákoníku a jejich dopad na neziskový sektor - část I. - obecně prospěšné společnosti od roku 2014

Autor: epravo.cz. Úterý 11. června 2013.

Jednou z dalších změn, které přinese rekodifikace soukromého práva, tedy nový občanský zákoník (NOZ) a související zákony, je právní úprava dopadající na oblast tzv. neziskového sektoru. V tomto článku se zaměříme na postavení obecně prospěšných společností po roce 2014. Úprava obecně prospěšných společností (OPS) je do nabytí účinnosti NOZ[1] obsažena v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (ZOPS). Tento zákon však bude ke dni nabytí účinnosti NOZ zrušen[2]. Jaký bude tedy osud obecně prospěšných společností po roce 2014?

Celý článek naleznete na serveru epravo.cz: Vybrané aspekty nového občanského zákoníku a jejich dopad na neziskový sektor - část I. - obecně prospěšné společnosti od roku 2014

   

Občanská sdružení ve světle nového občanského zákoníku

Autor: Administrator. Úterý 11. června 2013.

dokumenty k tématu Občanská sdružení ve světle nového občanského zákoníku naleznete ZDE.

 

„Transformace“ občanských sdružení na spolky dle nového občanského zákoníku

Autor: epravo.cz. Úterý 11. června 2013.

S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb. „ZoSO“) a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.; „NOZ“).[1] Cílem příspěvku je představit základní body „transformace“ a upozornit na nutnou míru participace občanských sdružení na tomto procesu.

Celý článek naleznete na serveru epravo.cz: „Transformace“ občanských sdružení na spolky dle nového občanského zákoníku

   

Strana 7 z 7