Svátek má Lýdie
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Jak napsat stanovy spolku

Autor: Administrator. Čtvrtek 30. dubna 2015.

1390553078 zakonik-1K založení spolku občanský zákoník vyžaduje, aby se alespoň tři osoby (vedené společným zájmem) shodly na obsahu stanov, resp. schválily stanovy na ustavující schůzi, zakládají-li spolek usnesením ustavující schůze ve smyslu § 222 a násl. obč. zák. Zakladatelským právním jednáním spolku jsou tedy stanovy. Rovněž občanská sdružení, která byla zakládána dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování občanů“), byla povinna vypracovat stanovy, když tyto byly obligatorní přílohou návrhu na registraci občanského sdružení. K 1. 1. 2014 byl nicméně zákon o sdružování občanů zrušen s tím, že právní poměry občanských sdružení se nadále řídí právní úpravou spolků obsaženou v občanském zákoníku. Více...

 

Vybrané neziskovky jsou nyní osvobozeny od soudních poplatků za zápis do rejstříku

Autor: Hynek Pečinka. Pondělí 19. ledna 2015.

Read moreDne 29. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2014 Sb., (schválený 9. 12. 2014) kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou zákona o soudních poplatcích se od 29. 12. 2014 spolky včetně pobočných spolků, a dále ústavy, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti osvobozují od soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku.

celý článek

 

Zapojte se do projektu Pro bono centrum

Autor: Administrator. Pondělí 07. července 2014.

Pro bono centrum je centrem, které propájí neziskové organizace s volnou kapacitou advokátů, kteří jsou ochotní část svého času poskytovat poradenství pro bono, t.j. bezplatně.

Pro bono centrum tedy může pro Vaši organizaci nebo Vaše nemajetné klienty zprostředkovávat bezplatnou právní pomoc.

celý článek

   

návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti

Autor: Administrator. Pondělí 07. července 2014.

V připomínkovém řízení je nyní návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti). Návrh naleznete zde. Vaše případné připomínky, prosím, posílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (v kopii na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), a to do 18. července 2014.

 

Nová právní úprava spolků I.

Autor: http://www.epravo.cz. Pátek 09. května 2014.

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Po téměř 50 letech tak došlo k rekodifikaci českého soukromého práva, která značným způsobem zasáhla také do oblasti fungování sportovních subjektů. Vzhledem k tomu, že NOZ komplexním způsobem upravuje právní postavení dosavadních občanských sdružení, nově spolků, dotýká se změna tedy naprosté většiny sportovních organizací, svazů, tělovýchovných jednot či sportovních klubů v České republice.

celý článek

   

Strana 5 z 7