Svátek má Marcela
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Legislativa NNO

Přísnější opatření 4. stupně PES začnou platit v pátek, rozhodla vláda

Autor: Redakce UNO. Středa 16. prosince 2020.

coronavirus heroOd pátku 18. prosince se Česká republika vrátí do 4. stupně protiepidemického systému (PES), který ale dozná několika změn. Návrat do druhého nejpřísnějšího stupně PES bude znamenat mimo jiné opětovné zavedení zákazu volného pohybu osob v režimu pro den do 23 hodin a v noci do 5. hodiny ranní. Budou uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Zůstanou však otevřeny všechny obchody a služby, pokud zajistí, že v prodejně bude jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Na rozdíl od minule nebude také platit nedělní zákaz prodeje. Více...

 

Hodí se i neziskovkám: covidové rozvolňování - pravidla pro hromadné akce a další život

Autor: Hynek Pečinka. Středa 02. prosince 2020.

Na tomto odkazu nejdete oficiální znění koronavirových omezení, která budou účinná od čtvrtka 3. prosince. Pro naše účely jde hlavně o povolení hromadných akcí do 10 osob uvnitř a 50 osob venku s tím, že mezi další skupinou musí být rozestup 2 metry. Co je dál povoleno a co ne, se dočtete v podrobném textu v příloze. Mě osobně nejvíc pobavilo, že "každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult" - pro zvídavé duše: čl. I odst. 2 písm. a) bod iii) usnesení vlády č. 498/2020 Sb.

Zákaz pohybu bez roušky tam nehledejte, ten je pro větší přehlednost stanoven v opatření Ministerstva zdravotnictví, dostupném tady (účinnost taky od čtvrtka 3. 12. 2020). V něm je zase veselé, že se vyžaduje pohyb s ochranným prostředkem nosu a úst, ale nikoli už to, aby byl tento prostředek na nose a ústech při pohybu nasazen.

A takhle tady žijeme. Pak z toho nemají mít lidi částečně zmatek a částečně legraci.

 
 

Právní poradna: Vyloučení člena ze spolku a obrana proti němu

Autor: Redakce UNO. Pondělí 15. června 2020.

paragrafy2(EPravo.cz) Přestože je spolek soukromým autonomním samosprávným společenstvím, občanský zákoník stanovuje pro vylučování členů závazná pravidla. Příspěvek přibližuje rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky k problematice seznámení člena spolku s návrhem na vyloučení a výzvě ke zjednání nápravě. 

Členství ve spolku může zaniknout podle ust. § 237 občanského zákoníku (o. z.) m. j. vyloučením člena. Vyloučení ze spolku je nejzávažnějším způsobem potrestání člena spolku. Neurčí-li stanovy spolku jiný orgán, rozhoduje o vyloučení člena podle ust. § 240 odst. 1 o. z. statutární orgán spolku. Neurčí-li stanovy jinak, může návrh na vyloučení podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Více...

   

Právní poradna: Vystoupení člena ze spolku

Autor: Redakce UNO. Čtvrtek 27. února 2020.

paragrafy2Vystoupení člena ze spolku je jedním ze způsobů ukončení členství ve spolku, přičemž tento způsob nemůže být vyloučen stanovami spolku. Předmětem tohoto článku je právo člena na vystoupení ze spolku dle právní úpravy v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník). Článek se zabývá zejména tím, zda je přípustné právo na vystoupení ze spolku omezit, zda je možné určit výpovědní lhůtu, jaké jsou náležitosti právního jednání vedoucího k vystoupení a zda se členovi při vystoupení vrací zaplacené členské příspěvky. Celý článek...

 

Nová povinnost i pro neziskovky: Zápis "skutečného majitele" do informačního systému veřejné správy

Autor: Redakce UNO. Neděle 06. ledna 2019.

paragrafy3Protože se množí dotazy k nové povinnosti všech právnických osob, a tou je zápis "skutečného majitele" do informačního systému veřejné správy dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění (tzv. „AML zákon“), najdete v přiloženém stanovisku několik základních informací k celé problematice, včetně té, že NNO mají se zápisem čas do 1. 1. 2021 a jsou i nadále osvobozeny od soudních poplatků.

Jsem vám k dispozici a ráda zodpovím každou otázku.

Bc. Milada Šnajdrová, poradkyně hejtmana pro neziskové organizace
mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript tel: 776 133 372

   

Strana 1 z 8