Svátek má Matouš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

3. Výzva Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace

Olomoucký kraj upozorňuje na připravovanou 3. výzvu v rámci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu švýcarsko-české spolupráce. Zprostředkovatel grantu Nadace Partnerství předpokládá vyhlášení výzvy ve druhém týdnu měsíce července 2012 a stejně jako v uplynulých dvou výzvách budou vhodnými příjemci grantu nestátní neziskové organizace Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje působící v oblasti poskytování sociálních služeb nebo zabývající se problematikou životního prostředí. Celková alokace pro 3. výzvu bude činit celkem 35,4 mil. Kč, z toho pro projekty v oblasti sociální bude uvolněno 18,2 mil. Kč a pro projekty v oblasti environmentální 17,2 mil. Kč.

Na přelomu měsíců červenec a srpen 2012 připravuje Oddělení regionálního rozvoje KÚOK ve spolupráci s Nadací Partnerství seminář pro potenciální žadatele, na kterém budou nabídnuta témata, která žadatelům pomohou předložit kvalitní projektovou žádost a vyvarovat se případných nedostatků a chyb v projektové žádosti. Oznámení o vyhlášení výzvy i přesný termín semináře bude zveřejněn na webu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.