Svátek má Lumír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

SONS pomáhá zrakově handicapovaným, nabízí jim rekvalifikační kurzy

SONSNení to však jediná činnost, kterou SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) v Olomouci a Šumperku pomáhá.

„Rekvalifikační kurz na operátora digitálního přepisovacího systému“. Ten je určen pro vybrané účastníky projektu na základě diagnostiky a jeho součástí je i placená tříměsíční praxe tzv. práce na zkoušku.  Dalšími činnostmi, které pobočky SONSu organizují, jsou například poradenství, tedy pomoc při rozhodování o výběru zaměstnání, diagnostika pro výběr vhodného místa, pomoc při sestavení životopisu a motivačního dopisu, ale i celková komplexní podpora při hledání zaměstnání a nástupu do zaměstnání. Pracovníci SONSu tak se zájemci absolvují všechna jednání na úřadech, vyhledávání vhodných pracovních míst i vyjednávání se zaměstnavateli. Další službou SONSu jsou v neposlední řadě speciální kurzy pro přípravu na zaměstnání:- kurz hledání zaměstnání- kurz sociálních dovedností- kurz posilování kompetencí k výkonu zaměstnání.

Všechny uvedené služby SONS nabízí v rámci projektu financovaného z Evropské unie „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce,“ který je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlásit do tohoto projektu se mohou všichni zrakově postižení nad 18 let, kteří mají chuť a zájem zařadit se do pracovního procesu a být užiteční společnosti i spokojeni sami se sebou.

Obdobným programem, který trvá až do ledna roku 2012, je „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji“, který funguje od roku 2010. Jen posledních pár měsíců mají tedy zájemci možnost využít služeb tohoto projektu, který mohou čerpat i zaměstnavatelé. Těm SONS v rámci služeb projektu nabízí příležitost účastnit se motivačního programu formou zážitkového semináře – setkání se zrakově postiženými zájemci o práci, seznámení se s postoji druhé strany. SONS jim dále také poradí při konzultacích týkající se legislativy zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, vytvoří analýzu pracovní pozice k zjištění, zda je reálné ve firmě zaměstnat zrakově postiženého pracovníka i asistenci na pracovišti v případě přijetí zájemce do pracovního poměru či vybavení pracoviště speciálními pomůckami. Informace zájemci získají na adrese SONS Šumperk, 8. května 22, 787 01 Šumperk; tel.: 583 217 105.

S.Marešová