Svátek má Lumír
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka na seminář KOMUNITNÍ PRÁCE a PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI

Unie center pro rodinu a komunitu srdečně zve na seminář KOMUNITNÍ PRÁCE a PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI,  konaný 14. 11. 2011 v Olomouci. Seminář pořádá Unie center ve spolupráci s poslankyní Parlamentu ČR Mgr. Helenou Langšádlovou a Iniciativou za rozvoj náhradní rodinné péče Odsouzeni.cz.

Na seminářích získáte informace o transformaci systému péče o ohrožené děti, nedostatcích současného systému sociálně právní ochrany dítěte, o podpoře náhradní rodinné péče v zahraničí, jak získat pověření k sociálně právní ochraně dítěte a co to vlastně sociálně právní ochrana dítěte je a jak mohou rodinná centra přispět vlastními silami k transformaci systému péče o ohrožené děti, například vznikem Klubu náhradních rodin.

Více na www.uniecenter.cz, kde se můžete registrovat, a na letáku ZDE