Svátek má Matouš
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

V kině Metropol proběhne zítra slavnostní předávání cen Společnost přátelská rodině

SPROsm společností z celého Olomouckého kraje obdrží zítra od 16 do 17:30 hodin v olomouckém kině Metropol prestižní ocenění Společnost přátelská rodině (SPR). Pro certifikát SPR a keramickou sošku anděla si na pódium dojdou mimo jiné zástupci divadla,  zámku,  kina, ale také rodinného centra a agentury pořádající programy pro děti. V předsálí kina Metropol  je odpoledne připraven paralelní bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi.

Kampaň společnost přátelská rodině vyhlašuje Síť mateřských center již od roku 2004, nad letošním ročníkem převzala záštitu Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana. Ceny přijede předávat prezidentka Sítě MC Rut Kolínská. Letos již podruhé obdrží ocenění spolu s certifikátem i překrásné keramické sošky andělů. Jejich autorem je renomovaný olomoucký keramik Tomáš Kubíček.

„Letos bylo nominováno mimořádně zajímavé a různorodé uskupení společností.  Certifikát SPR si  odnese nezávislé divadlo Tramtárie, poslední klasické olomoucké kino Metropol, ojedinělý zámek Náměšť na Hané, ale také občanské sdružení Corason a agentura WIKA. Tedy dvě uskupení připravující zajímavé a originální programy pro děti, ’’ sděluje Lucie Opletalová, koordinátorka Sítě MC pro Olomoucký kraj. Jak dale dodává, cenu získá také rodinné centrum Klásek z Lutína, přerovská agentura 4U, nabízející pracovní poradenství pro specifické cílové skupiny lidí a olomoucké Centrum Semafor, které usiluje o rozvoj dopravní výchovy dětí v rodině. Každá ze společností má přichystanou krátkou prezentaci, během níž hostům přiblíží svoji činnost.

Slavnostní předávání cen odstartuje Dny pro rodiny, které budou v Olomouci probíhat od úterý 18. 10. do čtvrtka 20. 10. Zítřejší program v kině Metropol je přístupný pro širokou veřejnost, vstup je zdarma. V předsálí kina Metropol je přichystán zajímavý program pro rodiny s dětmi – nechybí dílna s podzimní tématikou, na které si děti mohou něco zajímavého vyrobit. Přítomná bude i zkušená porodní asistentka, která bude zodpovídat dotazy budoucích maminek. Děti si pohrají v dětském koutku či  si prohlédnou zajímavou knihu ve zdejší dětské knihovničce, rodiče zase mohou využít služeb kavárny kina Metropol.

 

Kampaň Společnost přátelská rodině vyhlásila Síť MC v roce 2004. Kampaň je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti, proto je zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme nejen  penězi a slovy, ale především činy. Už šestým rokem oceňujeme ty, kdo s podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého životního prostředí atd. už začali.

V roce 2007 jsme se rozhodli rozšířit kampaň o nový cíl: vyhledat a ocenit ty, kdo nabídky pro rodiny nespojují s cílem získat klienta či zákazníka, ale považují takový počin za přirozený vztah, který si ti, kdo právě vychovávají děti, zaslouží.  Zaměstnavatelé, kteří vytvářejí zaměstnancům podmínky, které usnadňují slaďování rodinného a pracovního života.

Očekáváme, že kampaní přispějeme ke zvýšení společenské prestiže rodiny a pomůžeme upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi a slaďování profesního života rodičů s péčí o děti.

Více informací o SPR -  kampani Sítě MC: http://www.familyfriendly.cz/

 

Kdo je Mgr. RUT KOLÍNSKÁ:

(* 1953) vystudovala FFUK (obor etnografie a folkloristika). V roce 1988 byla zakládající členkou Pražských matek, roku 1992 založila první mateřské centrum u nás. Od té doby postupně vytvářela neformální síť těchto center v Česku, v roce 2001 založila občanské sdružení Síť mateřských center v ČR. Je nositelkou ocenění „Žena Evropy 2003“. Exprezident Václav Havel o ní mluvil jako o možné nástupkyni Václava Klause. Je vdaná, má pět dětí.