Svátek má Blanka
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Jak získat pro vaši neziskovku finanční podporu projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost?

Eurocentrum Praha si Vás dovoluje pozvat na seminář pro zástupce nevládních neziskových organizací "Jak získat pro vaši neziskovku finanční podporu projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost?", který se koná 19. října 2011 od 10.00 hodin v Informační centru vlády ČR (Vladislavova 4, Praha 1).

Přednášejí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje. Prezentovány budou i zkušenosti Federace
rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. s úspěšnou realizací projektu v rámci OP LZZ.

Svoji účast, prosím, potvrďte nejpozději do 18. října na internetových stránkách Eurocentra Praha:http://www.euroskop.cz/8375/2529/sekce/akce/jak-ziskat-pro-vasi-neziskovku-financni-podporu-projektu-z-operacniho-programu-lidske-zdrojea-zamestnanost/

Program semináře ke stažení ZDE