Svátek má Nora
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Ovčí farma financuje Charitu

mistni biskup zehna ovci farmeS podporou Arcidiecézní charity Olomouc byla na Ukrajině pod organizací Caritas Kolomyja otevřena nová ovčí farma. Výnosy z prodeje masa, sýrů a vlny budou sloužit k financování pomoci, kterou tato Charita poskytuje sociálně potřebným ve svém regionu, zejména pak dětem. Na posledních přípravách farmy a jejím slavnostním otevření se účastnili také pracovníci ACHO. Ti se během právě ukončené pracovní cesty na Ukrajině věnovali také dalším projektům, které na Ukrajině podporují.

Díky české finanční podpoře bylo od ukrajinských chovatelů na farmu zakoupeno 24 ovcí a jeden beran. „To, že se snažíme maximum potřeb pořídit z místních zdrojů, je pro tuto oblast důležité. Efekt naší pomoci se pak násobí.“ řekl ředitel ACHO Václav Keprt.

 „Rozdávání peněz nebo hmotných darů není nejlepší pomocí, mnohem účinnější a efektivnější je pomoc k svépomoci. Pasivní přijímání takové pomoci lidi spíš kazí. My se snažíme podporovat projekty, které jsou schopny přinášet místním lidem práci a obživu, a navíc generovat prostředky, které se stávají trvalým zdrojem pro sociální pomoc.“ komentoval otevření ovčí farmy ředitel Keprt. „Trváme na tom, že na otevření každého takového projektu musí být přítomni místní představitelé samosprávy a místní firmy. Místní Charita s nimi pak musí být trvale v kontaktu a informovat je o činnosti, aby tyto vlivné skupiny měly možnost poznávat, že podpora neziskového sektoru a Charity na Ukrajině je k užitku nejen potřebným, ale i jim a jejich záměrům.“

Stejný postup ACHO aplikovala např. také při podpoře Sociálního centra v Lopatynu. Ředitelka tohoto centra nyní referovala, že obdrželi do užívání pozemek, na kterém budou pěstovat ovoce a zeleninu pro svou jídelnu, která pomáhá při zabezpečování dětí z místních chudých rodin.

Další zařízení, které pomáhá sirotkům a opuštěným dětem v Bortnikách má k dispozici 36 hektarů polí a vydělávají si prostředky hospodařením a pronajímáním zemědělské techniky.

Ovčí farma byla otevřena za přítomnosti místního starosty, politiků a biskupa, který ji také požehnal. Všichni oceňovali pomoc ACHO, která naopak jim poděkovala za podporu, která spočívala např. v darování půdy a potřebného materiálu.

Farma bude sloužit také jako místo pro jednodenní pobyty dětí a klientů Caritas Kolomyja a hipoterapii.

Tento projekt navazuje na řadu pozitivních zkušeností, kterou ACHO s podobnými projekty již má. Na Ukrajině se podílela na vybudování několika moštáren, pomohla pořídit traktory či vybavení dílen. Monitoring fungujících lisů na ovoce byl součástí také této pracovní cesty. Všechny fungují naplno, přinášejí práci a finanční výnosy, které se pak používají v projektech, jako jsou dětské domovy či sociální centra.

Během pracovní cesty byla předána pomoc několika ukrajinským studentům, které ACHO podporuje z tzv. studijního fondu. Dokončeno bylo také předávání materiální pomoci v rámci aktivit po záplavách a předáno vybavení kuchyně v dětském domově Caritas Ternopil.

Pracovníky ACHO na Ukrajině doprovázel také generální sekretář Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák, který měl možnost poznat projekty, jenž ACHO podporuje. Snahou ACHO je zapojit do pomoci na Ukrajině také slovenskou Charitu.