Svátek má Lýdie
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Deset chudých studentů na Ukrajině bude studovat díky Charitě

charitaArcidiecézní charita Olomouc (dále jen ACHO) podporuje formou placeného studijního stipendia deset sociálně potřebných studentů na Ukrajině, což je o jednoho více než v minulém školním roce. Celkový objem na tento školní rok bude 4 000 EUR, tedy více než 100 000 tis. Kč. Díky této pomoci tak do školních lavic může usednout šest chlapců a čtyři dívky, kteří by si studia jinak nemohli dovolit. Pomoc je realizována prostřednictvím partnerských Charit na Ukrajině, které pomáhají vytipovat sociálně potřebné a přitom k dalšímu vzdělání vhodné studenty.

„Díky studijnímu fondu mohou děti pocházející z chudých poměrů studovat nebo již pokračovat v započatém studiu, a to jim pak dává větší šanci na lepší uplatnění.“ komentuje podporu studentů P. Rostislav Strojvus, koordinátor pomoci ACHO na Ukrajině. „Pochopitelně, že se setkáváme s velkou vděčností za tuto pomoc, protože většina dětí pochází z dětských domovů nebo velmi chudých rodin a jinak by o studiu nemohly vůbec uvažovat.“ dodává P. Strojvus s tím, že projekt má význam také z pohledu prevence kriminality a migrace a je to jeden z projektů, který pečuje o děti i po ukončení jejich pobytu v dětském domově.

Tzv. studijní fond, který si klade za cíl podporu vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin na Ukrajině, začal v roce 2008 s pomocí pouhým dvěma studentům. V loňském roce fond přijal podporu od partnerů z německé Charity Würzburg, z tříkrálové sbírky a drobných dárců. V letošním roce pak fond podpořily regionální Charity Svitavy a Kroměříž a dále řada drobných dárců.

Podporovaní mladí lidé studují na různých oborech. Z vysokoškolských se jedná o pedagogiku, vychovatelství, technické obory a ekonomiku, z odborných pak o hudbu a gastronomii. Podporovaní studenti musí pravidelně předkládat své studijní výsledky. V případě špatného přístupu ke studiu by byla podpora z fondu ukončena.

V minulém školním roce bylo z podporovaných studentů vyřazeno celkem pět studentů, z nichž někteří svá studia dokončili, anebo se díky získaným vědomostem, dovednostem a získané práci jejich sociální situace zlepšila natolik, že podpora přestala být nezbytnou.

V rámci projektu bude i nadále tvořena databáze dalších dětí, které by bylo nutné ve studiu na vysoké nebo jiné odborné škole podporovat. Pokud se fondu bude dařit i nadále naplňovat příjmovou stránku tak, aby mohl každého studenta podporovat po celou dobu jeho studia, bude možné zvyšovat počet podporovaných dětí.