Svátek má Milan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zákon o sociálních službách sociální reforma 2012

Vzdělávací centrum MORAVA, si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný seminář "Zákon o sociálních službách sociální reforma 2012",který se uskuteční 18. října 2011 v Brně od 9:00 hod.
místo konání : Dům odborových svazů, Malinovského nám. 4
Přednáší : JUDr. Eva Rážová –  MPSV ČR

Cílem semináře je výklad platné právní úpravy na úseku sociálních služeb se zaměřením na výklad aktuálně novelizovaných ustanovení zákona, včetně řešení konkrétních problémů vyplývajících z aplikace právní úpravy v praxi a informace o připravovaných změnách zákona v rámci Sociální reformy 2012.

Seminář je určen pracovníkům odborů sociálních věcí měst, obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším poskytovatelům sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku

 

OBSAH: 

- Přehled platné právní úpravy sociálních služeb

- Aktuální informace o  změnách právní úpravy sociálních služeb od 1.1.2011

- Sociální reforma 2012 – připravované změny zákona v roce 2012 (zejména převod působnosti rozhodování o příspěvku na péči a provádění inspekcí poskytování sociálních služeb na Úřad práce ČR)

- Příspěvek na péči a další okruhy právní úpravy poskytování sociálních služeb se zaměřením na nejčastější problémy a otázky poskytovatelů sociálních služeb - výklad zákona a komentář k aplikaci právní úpravy v praxi, včetně změn od 1.1.2011

- Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MV ČR a MPSV ČR .

V ceně zahrnuto občerstvení, písemný materiál.

Vložné za účastníka 1390 Kč.

Podrobnější informace ke kurzu včetně přihlášky najdete na našich stránkách  www.vcmorava.cz