Svátek má Zbyšek
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA ÚČTOVÁNÍ U PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Vzdělávací centrum MORAVA, si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný seminář "Aktuální problematika účtování u příspěvkových organizací",který se uskuteční v úterý 4. října  2011 v Brně od 9:00 hod.

Místo konání : Dům odborových služeb, Malinovského nám. 4, Brno

Přednáší : Ing. Ivana Netoušková – vyhledávaná odbornice na oblast účetnictví, praktický výklad

OBSAH:

platná legislativa
• ČÚS platné v den konání semináře
• dlouhodobý majetek - pořízení, vyřazení, technické zhodnocení
• účetní odpisy majetku
• inventarizace majetku, pohledávek a závazků
• časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty
• provozní transfer, investiční transfer a investiční dotace
Odpovědi na dotazy z praxe účastníků a diskuse.

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MV ČR. V ceně zahrnuto občerstvení, písemný materiál.
Vložné za účastníka 1 390 Kč.

Podrobnější informace ke kurzu včetně přihlášky najdete na našich stránkách  www.vcmorava.cz