Svátek má Darina
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Upozornění na změny MŠMT v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor pro mládež upozorňuje všechny žadatele o státní dotace na následující úpravu (dodatek) Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.

S platností od 1. září 2011 mohou v rámci programu č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež podávat projekty občanská sdružení, která mají spíše charakter nestátních organizací pracujících s dětmi a mládeží, nicméně mají významnou samostatnou, organizačně i ekonomicky oddělenou sekci dětí a mládeže (např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Mládež Českého červeného kříže, Sdružení mladých ochránců přírody). Tyto organizace se považují za občanská sdružení dětí a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále upozorňuje všechny žadatele o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 na otevření systému IS-mládež pro podávání žádostí.    

Systém IS-mládež je otevřen pro podávání žádostí:

  • Udělení titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“

Uzávěrka přijímání žádostí je stanovena na 30. září 2011. Žádosti včetně předepsaných příloh musí být doručeny na MŠMT do 13:00 h uvedeného dne. V té době se současně uzavře systém IS- mládež pro podávání žádostí.

Žádosti o státní dotace na rok 2012 – programy
1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež
2 – Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
3 – Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
5 – Podpora činnosti Informačních center pro mládež

Uzávěrka žádostí o státní dotace je stanovena na 31. října 2011. Žádosti obsahující veškeré náležitosti dle vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2011 až 2015 (článek IV-Předkládání žádostí v rámci Programů)  musí být doručeny na Národní institut dětí a mládeže, Sámova 3, Praha 10 ve stanovený  den do 13:00 h. V té době se současně uzavře systém IS-mládež.