Svátek má Blanka
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Seminář „Občané Evropy. EU a nevládní organizace“

EU-vzdelavaci-seminarNa základě pověření Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR organizuje společnost PEKOS s.r.o. ve dnech 21.-23. 9. 2011 v Praze vzdělávací seminář zaměřený na problematiku Evropského parlamentu i celé Evropské unie s akcentem zejména na praktické změny, které přinesl vstup v platnost Lisabonské smlouvy. Na programu semináře jsou i další otázky související např. s tématem letošního roku – Evropským rokem dobrovolnictví, ale i záležitostmi Evropské občanské iniciativy.

Vzdělávací seminář je určen představitelům nevládních organizací a jeho cílem je aktualizovat znalosti multiplikátorů v nevládní sféře, zdůraznit význam a nové kompetence parlamentu po Lisabonu a v neposlední řadě také představit české poslance EP a umožnit jim udržování kontaktů s nevládní sférou.

Absolvování semináře by mělo pomoci účastníkům nejenom rozšířit a prohloubit jejich znalosti v oblasti  kompetencí a činností  důležitých unijních institucí s důrazem na Evropský parlament, ale i přispět k lepší orientaci v zásadních záležitostech evropské integrace. Účastníci rovněž obdrží informace o činnosti a programech evropských institucí pro oblast nevládního sektoru,  jak nevládním organizacím mohou být jednotlivé evropské instituce  v jejich aktivitách nápomocny, kterých projektů a za jakých podmínek se mohou zúčastnit.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě akce a snaze umožnit účast zástupcům nevládních organizací pokrývajícím všechny zásadní sektory činnosti můžeme nabídnout každé organizaci pouze jedno účastnické místo. Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 9. září 2011.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky na číslech 257 213 198; 603 758 227; 605 801 920; 605 523 304, popřípadě elektronicky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Podrobné info o programu a logistické informace ke stažení.

Na základě pověření Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR organizuje společnost PEKOS s.r.o. ve dnech 21.-23. 9. 2011 v Praze vzdělávací seminář zaměřený na problematiku Evropského parlamentu i celé Evropské unie s akcentem zejména na praktické změny, které přinesl vstup v platnost Lisabonské smlouvy. Na programu semináře jsou i další otázky související např. s tématem letošního roku – Evropským rokem dobrovolnictví, ale i záležitostmi Evropské občanské iniciativy.