Svátek má Blanka
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

rekvalifikační kurz "Rodinný sociální asistent"

Občanské sdružení OLIVY ve spolupráci s o. s. TRIÁDA Brno pořádá rekvalifikační kurz "RODINNÝ SOCIÁLNÍ ASISTENT". Vzdělávací program „Rodinný sociální asistent“ je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro práci s rodinou v obtížné životní situaci. V programu je kladen důraz na aktivní zapojení každého účastníka, hojně využívanými metodami práce jsou vedle přednášek spojených s diskuzí také praktický nácvik, hraní rolí a práce s kazuistikami.

Termíny kurzu: 13. 9., 16. a 17. 9., 20. 9., 22. 9., 27. 9., 4. 10. 6. 10., 11. 10., 14. a 15. 10., 25. 10., 27. 10., 3. 11. Závěrečný školící den proběhne až po praxi (30h) v zařízeních, která si vyberete – 24. 11. 2011.

Účastníci zakončují vzdělávací program samostatnou prací s kazuistikou a její obhajobou na plénu. Absolventi obdrží Certifikát o absolvování vzdělávacího programu "Rodinný sociální asistent".

Lektorský tým se skládá z pracovníků občanského sdružení Triada – Poradenské centrum a dalších odborníků ze spolupracujících organizací.

Zálohu na kurz ve výši 3000 Kč posílejte na účet o.s. OLiVy 220 559 797/0300, vs. 1309, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno popřípadě název organizace.

Celková cena kurzu při 15 lidech 6500 Kč při 20 lidech 5000 Kč.

Podrobné informace na pozvánce ZDE