Svátek má Milan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zpráva o průběhu pilotních seminářů z cyklu „Naučme se lépe komunikovat“

kd2.jpgSemináře probíhaly od dubna do června 2010 ve všední den odpoledne v Olomouci a Jeseníku, bylo realizováno 5 seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 75 zájemců z řad neziskových organizací Olomouckého kraje. Seminář vedla lektorka Milada Šnajdrová.

Účastníci byli seznámeni se základy Komunikačních dovedností a Vyjednávacích schopností. Semináře byly vedeny odlehčenou prožitkovou formou, účastníci se aktivně účastnili vlastními postřehy a zkušenostmi, většinu situací si v různých rolích zkoušeli zahrát a tím si osvojili nové sociální schopnosti a dovednosti.

Všichni účastníci obdrželi osvědčení o úspěšném absolvování semináře.

 

vs_1.jpgAbsolventi byli požádáni o vyplnění hodnotícího dotazníku a z odpovědí vyplývá, že 72 účastníků bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s prací lektorky, 1 byl nespokojen. Prostředí, ve kterém se konaly semináře bylo hodnoceno v 64 případech jako vhodné nebo velmi vhodné, v 8 případech jako nevhodné nebo velmi nevhodné. Probíraná témata zaujala nebo velmi zaujala 69 účastníků, 2 vyjádřili nespokojenost. Co se týče délky semináře, 26 účastníků by volilo kratší dobu, 34 bylo s délkou spokojeno a 6 by volilo delší až celodenní seminář s tím, 42 zájemců by jej chtělo navštěvovat jednou za měsíc, 10 by volilo častější akce. Celkově byly semináře pro 66 účastníků přínosné, pro dva nikoli.

 

Pro příští školní rok plánujeme realizovat celý cyklus seminářů v Olomouci a Jeseníku, v případě zájmu i v Šumperku a dalších městech.