Svátek má Milan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Klíče pro život - dobrovolnictví

seminar.gifV době od června do listopadu 2010 bude realizováno 7 kurzů, jeden kurz vždy pro cca 15 účastníků z dvojice krajů, celkem pro 105 účastníků. Cílem kurzů je seznámení účastníků se základními informacemi o dobrovolnictví, formami dobrovolnictví v ČR, motivací k dobrovolnictví dětí a mládeže a s metodikou přípravy vzdělávacích a dobrovolnických programů, včetně jejich dopracování do podoby pilotního projektu.

 

Výstupem kurzu bude váš projekt zpracovaný podle metodiky použitelné při výběrových řízeních pilotních projektů v rámci projektu „Klíče pro život“, i při dalších obdobných žádostech o dotace.

Podmínkou účasti na kurzu je zpracování vašeho profesního profilu dle formuláře „Klíče pro život - Výchova k dobrovolnictví - profesní profil“, který najdete v přiloženém souboru (Klíče_profil_účastníka_kurzu.doc). Prokázání zkušeností v práci s dětmi a mládeží a popis vaší motivace v oblasti dobrovolnictví budou vodítky pro výběr účastníků kurzu.