Svátek má Dalibor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zkvalitnění poskytované sociální služby - terénní program Babylon

NAP-Swiss-CntrbNa základě získaného blokového grantu pro NNO z Programu švýcarsko - české  spolupráce vydalo občanské sdružení Darmoděj tiskovou zprávu k projektu 67-BG-089  Zkvalitnění poskytované sociální služby terénní programy Babylon. Celkové náklady projektu činí 1 362 065,- Kč,  výše grantu získaného na projekt je 1 223 908,- Kč,  doba realizace květen 2011 – leden 2012.  Popis projektu: projekt umožňuje díky využití dodávkového automobilu rozšíření spektra cílových skupin terénního programu Babylon a jeho lepší časovou a prostorovou dostupnost v regionu Jesenicka.

Nabídka takzvané sociální ambulance, která ve spolupráci s městy a obcemi regionu Jesenicka bude formou terénní sociální práce nabízet široké spektrum služeb přímo v přirozeném prostředí klientů a uživatelů služeb. Poskytne odborné sociální poradenství a informační servis,  spolu s nabídkou pomoci  řešit aktuální sociální  situaci klienta. Nabízí také základní protidluhové poradenství v reakci na palčivé téma poslední doby - předluženost . Projekt má také umožnit lepší spolupráci s městy a obcemi, aby působení pracovníků Darmoděj o.s. v přirozeném prostředí uživatelů a klientů služeb bylo co nejefektivnější.

Představení programu a projektu pro obce a školy proběhne 7.6.2011 v prostorách restaurace Gemmer od 13.00 hodin. Pro velkou  systémovou náročnost a propojitelnost napříč okresem Jeseník  organizace Darmoděj o.s. ve spolupráci s městem Jeseník vyvolá mimořádné jednání rady SMOJ.

Josef Vondrka, ředitel a statutární zástupce organizace

Podpořeno z Programu švýcarsko – české spolupráce.
www.swiss-contribution.cz

Ve spolupráci s Nadací partnerství
www.nadacepartnerstvi.cz