Svátek má Blanka
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Dvoudenní vzdělávací seminář Studie proveditelnosti, CBA a FEA

Olomoucký kraj pořádá v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012 dvoudenní vzdělávací seminář Studie proveditelnosti, CBA a FEA. Seminář se koná v úterý 21. a ve středu 22. června 2011, vždy od 9:00 do 16:15 hodin v budově RCO Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek Orion.

Seminář proběhne pod vedením lektora Ing. Petra Halámka, Ph. D. (eCBA s.r.o.)

Vzdělávací seminář je určen pro zástupce ORP, obcí, mikroregionů, podnikatelského sektoru, žadatele a příjemce podpory z ROP Střední Morava, zaměstnance KÚOK a další. Účast na semináři je bezplatná.

Více informací a přihláška ZDE