Svátek má Blanka
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka na seminář „Naučme se lépe komunikovat aneb od všeho trochu“

Občanské sdružení INspiro a Centrum pohybu, o.s. ve spolupráci Unií neziskových organizací Olomouckého kraje Vás zvou na procvičovací víkendový seminář v cyklu „NAUČME  SE  LÉPE  KOMUNIKOVAT“.

Seminář je veden odlehčenou prožitkovou formou, účastníci se aktivně zapojují vlastními postřehy a zkušenostmi, většinu situací si v různých rolích zkouší zahrát a tím si osvojují nové sociální schopnosti.

Seminář „Naučme se lépe komunikovat aneb od všeho trochu“ je zaměřen na praktické procvičování zejména těchto témat:

- Komunikační dovednosti, základy rétoriky, zvládání trémy, cizí slova.

- Vyjednávací schopnosti, vytvoření prvního dojmu, formy vyjednávání, zvládání námitek a konflikty.

- Neverbální komunikace.

- Etiketa v pracovním styku, pozdrav, podání ruky, představování, vizitka, oblékání, písemný kontakt, grafická úprava obchodního dopisu.

- Time management a elektronická komunikace, plánování času, priority, volný čas. Telefonování, e-maily, grafická úprava mailové zprávy.

Procvičovací víkend je otevřený všem zájemcům, volně doplňuje cyklus seminářů komunikačních dovedností pro zaměstnance neziskových organizací.

Termín:  4. – 5. června 2011

v sobotu 9 – 16 hod a v neděli 9-13 hod

Centrum zdraví, Purkyňova 21 , Olomouc

Cena: symbolické 300,- Kč, platí se při zahájení semináře. Drobné občerstvení zajištěno.

Nutné přihlášení předem na uvedený e-mail nebo na webu UNO.

Po přihlášení obdržíte doplňující informace.

o.s. INspiro, Kapucínská 4, Olomouc 779 00, IČ 266 44 827

www.inspiro-olomouc.cz

lektorka Milada ŠNAJDROVÁ, tel. 776 13 33 72

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.miladasnajdrova.cz