Svátek má Leona
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Čarování dlaní 2011

carovani-dlani-2011Společnost Dittmann Consulting s.r.o pořádá 27. května 2011 od 14.00 do 17.00 hod. již 6. ročník tradiční akce "Čarování dlaní". Záměrem programu „Čarování dlaní“ je setkání umělců z dětských center, škol, dětských domovů a ústavů sociální péče v regionu. Podporujeme jejich kreativitu a možnost prezentovat vlastní výrobky. Chceme informovat návštěvníky o činnosti vystavovatelských organizací a ocenit  náročnou práci vychovatelů a sociálních pracovníků. Snažíme se o rozvoj pozitivního vnímání a solidarity veřejnosti vůči handicapovaným přátelům.

Na letošním ročníku se budou prezentovat vystavovatelé z těchto institucí:
Dětské centrum 1990, Topolany
Dětský domov U sportovní haly, Olomouc
Domov Adam Dřevohostice, p.o., Dřevohostice
Ústav sociální péče Víceměřice, p.o. , Víceměřice
Klíč – ústav sociální péče Olomouc, p.o., Olomouc
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o.
Občanské sdružení Jitro, Olomouc
Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., Šternberk
Dětský domov Budišov nad Budišovkou
Centrum Dominika Kokory, p.o.
Domov Větrný mlýn Skalička, p.o.

Více k pořádané akci:
Dovolte, abych v této části uvedla pár řádků o nás organizátorech a o vlastním průběhu pořádaných akcí. Jsme personální společnost Dittmann Consulting s.r.o., která s naším partnerem a sousedem Kožní ambulancí na Vídeňské ulici v Olomouci, sdílela myšlenku  - podpořit a zviditelnit výtvarné práce handicapovaných občanů a dětí z dětských domovů. Jejich výtvarná díla nás osobně velice zaujala a byla prvním impulsem pro naši další aktivitu.
V roce 2006 jsme upořádali první vánoční  výstavu s Dětským centrem 1990, Topolany.
Ta měla mimořádný ohlas a na ni navázaly další akce, tentokrát v jarních měsících roku 2007, 2008, 2009 i 2010. Jarní model se osvědčil a i v příštích letech chceme zachovat tuto tradici.
Využíváme prostory a zahradu našeho sídla, kde mají vystavovatelé své stánky.
Ačkoliv každoročně očekáváme výrobky z hlíny, hedvábí, proutí, sádry, skla a ze dřeva, jsme vždy překvapeni novými nápady a mimořádnou tvořivostí vystavovatelů.
Jako organizátoři se snažíme zajistit hladký průběh a podpořit naše umělce, oslovujeme sponzory a naše příznivce, kteří třeba  svým hudebním doprovodem zpříjemní celý program.
Našim záměrem je vytvořit přátelskou a příjemnou atmosféru, která přinese radost a zábavu všem zúčastněným.

V této části děkujeme všem našim partnerům a přátelům, kteří nám pomáhají. Naše velké díky patří rovněž vystavovatelům, kteří svými výrobky vždy upoutají návštěvníky a jsou pro nás další inspirací. Vychovatelům, sociálním pracovníkům, spoluorganizátorům a hudebnímu doprovodu děkujeme za nadšení a spolupráci.

Ing.Marcela Mayerová
Dittmann Consulting s.r.o.

Pozvánka na akci ZDE