Svátek má Dorota
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Řízení a administrace projektů

Olomoucký kraj pořádá v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012 dvoudenní vzdělávací kurz Řízení a administrace projektů. Kurz se koná v pondělí 23. 5. a úterý 24. 5. 2011, vždy od 8:30 do 16:00 hodin v RCO Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek v 1. patře.

Seminář proběhne pod vedením lektorů Doc. Dana Marka, M. A., Ph. D. a Ing. Tomáše Kantora (4Euro Partners s.r.o.)

Kurz je určen pro zástupce ORP, obcí, mikroregionů, podnikatelského sektoru, žadatele a příjemce podpory z ROP Střední Morava, zaměstnance KÚOK a další. Přihlásit se může jedna osoba za organizaci. Účast na semináři je bezplatná.

Více informací a přihláška ZDE