Svátek má Blanka
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka na seminář "ASERTIVITA V PRAXI"

Občanské sdružení INspiro a Centrum pohybu, o.s. ve spolupráci s Unií neziskových organizací Olomouckého kraje Vás zvou na procvičovací víkendový seminář v cyklu „NAUČME SE LÉPE KOMUNIKOVAT“.

Seminář je veden odlehčenou prožitkovou formou, účastníci se aktivně zapojují vlastními postřehy a zkušenostmi, většinu situací si v různých rolích zkouší zahrát, a tím si osvojují nové sociální schopnosti.

První téma „Asertivita v praxi“ obsahuje:

- Nácvik jednotlivých asertivních technik

- Osvojování si asertivních práv a povinností, diskuze o nich

- Manipulace – jak ji poznat, jak jí odolat a jak ji využívat

- Procvičování zvládání konfliktů

- Přijímání pochvaly a kritiky

Procvičovací víkend je otevřený všem zájemcům, volně doplňuje cyklus seminářů komunikačních dovedností pro zaměstnance neziskových organizací.

Termín:  7. – 8. května 2011

v sobotu 9 – 16 hod a v neděli 9-13 hod

Centrum zdraví, Purkyňova 21 , Olomouc

Cena: symbolické 300,- Kč, platí se při zahájení semináře.

Drobné občerstvení zajištěno.

Nutné přihlášení předem na uvedený e-mail nebo na webu UNO.

o.s. INspiro, Kapucínská 4, Olomouc 779 00, IČ 266 44 827

www.inspiro-olomouc.cz

lektorka Milada ŠNAJDROVÁ, tel. 776 13 33 72

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.miladasnajdrova.cz

Plánujeme:

Naučme se lépe komunikovat aneb od všeho trochu   4.-5. června 2011