Svátek má Milan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Semináře Nové dovednosti - pro dobu, kdy levná energie nebude samozřejmostí

permalotPermaLot o.s. zve na nové semináře připravené pro rok 2011. Letošní formát seminářů je založený na myšlence získání dovedností, které budou důležité pro dobu, kdy levná energie nebude samozřejmostí. Povede je vždy hlavní a vedlejší lektor. Vedlejší lektor bude provázet doprovodnými řemesly/dovednostmi, které spolu s tématem víkendu tvoří jednotu.

 

Přírodní jezírko - bez fólie: 15.-17. dubna v 19:30
Miroslav Jílek www.zelenycarodej.czwww.sobestacnost.cz
Max V. Jensen  www.zelenycarodej.czwww.jen-sen.cz

Chcete se seznámit s tradiční metodou budování jezírek?
Na kurzu se naučíte:
Vybrat vhodné místo k vybudování jezírka - Navrhnout vhodný tvar a hloubkový profil jezírka -
Vyměřit budoucí jezírko v terénu - Vytvářet těsnicí jílovou vrstvu včetně ochranných vrstev -
Vytvořit obvodovou kapilární bariéru - Zvolit vhodné rostliny pro osázení jezírka -
Jak udržet vodu v jezírku čistou

http://permalot.org/en/prirodni-jezirko

 

Sadaření: 22.-24. dubna v 19:30
Petr David, Ředitel EPOS  Spolek poradců v ekologickém zemědělství České republiky,o.s., www.eposcr.eu a akreditovaný poradce MZe a EPOS

Kurz je určen pro začátečníky. Dozvíte se, jak sad založit, pečovat o něj, jak vybírat odrůdy pro různá území, jaké jsou nároky rostlin. Další témata: principy ekologického zemědělství, dotační politika. Praktická část bude probíhat v přilehlých sadech (starý sad a sad založený před 5 lety).

http://permalot.org/en/program-2011

 

Design rostlinných společenstev -pro potravinovou zahradu : 6.-8. května v 19:30
Marek Kvapil www.potravinovezahrady.cz
Radka Jensen Vaculová

V přírodě rostliny nerostou jako izolovaní jedinci, ale vytvářejí společenstva – shluky rostlin, mezi nimiž vznikají sociální vztahy. Osamoceně se vyskytující rostliny jsou spíš výjimkou než pravidlem. Tento sklon rostlin ke sdružování do skupin můžeme využít při navrhování potravinových zahrad. Design rostlinných společenstev je novou perspektivní disciplínou, s jejíž pomocí lze vytvořit produktivní a rozmanitou zahradu fungující po vzoru přirozených ekosystémů.

Chcete se naučit navrhovat rostlinná společenstva – shluky rostlin, které si navzájem pomáhají?
Chcete si vyzkoušet takové společenstvo vysázet? Potom si nenechte ujít tento kurz.

http://permalot.org/en/design-rostlinnych-spolecenstev

 

Stavba raketových kamen: 20.-22. května v 19:30
Max Vittrup Jensen www.jen-sen.cz
Lea Balažiová

Během kurzu budete mít možnost naučit se, jak se dělají raketová akumulační kamna, která mají vestavěnou vyhřívanou lavečku/postel. Tento druh kamen je mimořádně účinný - spálením minima dřeva získáme maximum tepla. Výroba takových kamen je velmi tvůrčí a nenákladná. Část je již postavená a během workshopu se kamna budou dokončovat a vylepšovat.

http://permalot.org/en/stavba-raketovych-kamen


Tvůrčí víkend pro rodiče a děti: 3.-5. června 18:00 (dřívější příjezd možný)

Hana Kotálová www.vytvarnekurzy.eu
Radka Jensen Vaculová

Pro rodiče s dětmi od 3 let.
My, maminky a tatínkové s malými dětmi, jsme málokdy vítanými účastníky kurzů, přestože se také chceme vzdělávat, setkávat se zajímavými lidmi a zkoušet nové věci a mít možnost být kreativní. 
Tento kurz je určen maminkám a tatínkům, které chtějí být aktivní a přitom zůstat se svými dětmi.

Vyzkoušíte si práci s opravdovým smaltem páleným v peci na 800°C. Dostanete příležitost vyrobit si svůj vlastní originální šperk, brož, náušnice nebo také cedulku na dveře apod. Zatímco pracujete, pro děti od tří let je připravený různorodý program: výtvarné aktivity, pohybové hry, vožení na ponících, říkanky, písničky… Programu se mohou zúčastnit i děti trošinku mladší, ale pouze pokud jsou samostatné. Část aktivit bude probíhat společně – rodiče s dětmi.

http://permalot.org/en/tvurci-vikend-pro-rodice

Vyrobte si svou vlastní hliněnou pec: Vyrobíte si ji tady a odvezete ji domů na paletě! 17.-19. června  a  24.-26. června
Libor Pokorný a Max Vittrup Jensen www.jen-sen.cz


Tábor Robert - Letní tábor pro rodiče s dětmi : 2.-8. července v 16:00

Radka a Max Jensen a Petra Orator www.orator.cz

Zvány jsou celé rodiny, které mohou stanovat v blízkosti tábora, nebo si zajistit ubytování v místním penzionu nebo hotelu, a prožít tak odpočinkovou dovolenou –  částečně rodiče společně s dětmi a částečně zvlášť s programem či volně. Nejvyšší počet dětí je 15.
Program bude organizován v době od 9 do 16:30 hodin pro děti od 3 do 6 let věku. Pro rodiče bude připravený alternativní program v dopoledních hodinách.

Program pro děti bude založený na filozofii lesních školek a bude vycházet z roční zkušenosti lesní školky Rarášci. Bude v něm dostatek her, zpěvu, českých i cizojazyčných říkanek, pobytu v přírodě, k dispozici bude pískoviště a dřevěno-lanová průlezka, bude možné projet se na poníku. Přístup pedagogů vychází z waldorfské pedagogiky.

http://permalot.org/en/Tabor_Robert

Vyhřívané hliněné podlahy a stěny  15.-17. července

Max Jensen a Lea Balažiová

Communal living situations – Komunitní bydlení  28-31. července
Seminář, který povede Diana Leafe Christian, přední světová expertka na ekovesnice, cohousing a záměrné komunity. Simultánní překlad zajistí Zorka Rossmanová. Na našem webu zjistíte více informací. Prosím registrujte se i v případě, že ještě nejste pevně rozhodnuti – jde v tuto chvíli o vyjádření zájmu. Na tomto semináři domlouváme spolupráci s organizacemi nebo iniciativami Cohousing.cz, Ekovesnice,o.s., Ekozahrady.com, Permakultura CS.

ESBG 2011: 23.-27. srpna
ESBG Team

Konference slaměného stavitelství u Hotel Bouzov 27. srpna
ESBG Team

Národní Oslava přírodního stavitelství a EkoTrh u Hradu Bouzov 27. srpna

ESBG TEAM

Kosení a hnutí přechodu (transition movement): 9.-11. září

? a Marek Kvapil

Fotovoltaika a vodní energie pro domácí využití:  17.-19. září
Martin Kolařík

Včelaření, výroba svíček: Říjen
Michal Vítovec

Permakultura a péče o domácí zvířata, porážka jehňátka - Listopad
+ Max Jensen

Pomáháme Ježíškovi: tvořivá práce se dřevem pro začátečníky - Listopad
Honza MarečekMax Jensen

Výroba přírodní kosmetiky: prací a čisticí prostředky, mýdla. - Prosinec
Viktorie Šťastná a Radka Jensen