Svátek má Milan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Zábřežská Charita nabízí podpůrné aktivity lidem s chronickým duševním onemocněním

Soreha 01Lidé s chronickým duševním onemocněním jsou ohroženi vyčleněním mimo běžný život společnosti. Vhodné aktivitymohou jim a jejich blízkým přispět k lepšímu vypořádávání se s nemocí, k jejímu přijetí, ke snížení sociálního vyčlenění a stigmatizace. Nemají je však ve svém domácím prostředí k dispozici. Zvýšit dostupnost takovýchto aktivit je cílem projektu „Nazpět do života“, který díky podpoře ESF OPZ pro tyto lidi v současnosti realizuje Charita Zábřeh.

Součástí života lidí s chronickým duševním onemocněním (CHDO) jsou neustálé boje – boj se strachem, co si o nich pomyslí okolí, pokud se o nemoci dozví, boj se ztrátou sebedůvěry, sebevědomí a respektu vůči sobě, boj s pocitem, že jim onemocnění zkazilo život. Síť psychoedukačních aktivit, které by jim mohly pomoci, je ale nedostatečně rozvinutá a navíc jsou tyto aktivity často součástí programů v psychiatrických nemocnicích a po propuštění do domácího prostředí je jejich nabídka značně omezená.

„V naší službě Soreha-sociální rehabilitace pracujeme s lidmi s chronickým duševním onemocněním a vidíme, s čím se potýkají,“ říká vedoucí Sorehy-sociální rehabilitace a koordinátorka aktivit Petra Mašková a doplňuje: „Protože jim v rámci naší služby ze zákona nemůžeme sociálně terapeutické činnosti nabídnout, ale vidíme, že by jim i jejich rodinám aktivity k prevenci relapsu a k sociálnímu začlenění pomohly, rozhodli jsme se přizvat specialisty na dané terapeutické oblasti.“

Projekt je určen osobám, kterým je diagnostikováno chronické duševní onemocnění doložené potvrzením od lékaře. Účastníci projektu se mohou zapojit do arteterapie, dramaterapie, pohybové terapie, využít podporu psychologa, svépomocné skupiny či besedy a poradenství. Rodinní příslušníci jsou zváni na Kluby, podpůrná setkání či tematické besedy. „Jsme přesvědčeni, že i edukace blízkých osob povede ke zlepšení rodinného klimatu v rodinách osob s duševním onemocněním a snížení i jejich vlastní sebedestigmatizace,“ objasňuje vedoucí sociální rehabilitace Petra Mašková.

logo charita zabrehDíky psychoedukačním aktivitám budou účastníci informovanější. Získají informace např. o nemoci, jejich příčinách, léčbě, zotavování, zdravém způsobu života, stravování, péči o sebe. Budou podpořeni v přebírání odpovědnosti a rozhodování sami za sebe, komunikačních dovednostech.

Díky podpoře ESF OPZ potrvá projekt do června 2023 a veškeré jeho aktivity jsou pro účastníky zdarma. „Pokud cítíte, že byste potřebovali podporu nebo se chcete dovědět více o nabízených aktivitách, kontaktujte nás,“ nabízí vedoucí služby Petra Mašková. Kontaktní místo pro zájemce je otevřené každý pátek od 9.00 do 11.00 hod. na adrese Žižkova 235/5, (zázemí sociální služby Soreha).

Více informací ráda poskytne Bc. Petra Mašková, tel: 735764444; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript