Svátek má Milan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pozvánka: Studijní stáž v Polsku - Festival Ekoenergetiky v Opoli

image003Vážení kolegové, rádi bychom Vás pozvali na studijní stáž na Festiwal Ekoenegetyki v Polsku. Festival se koná ve dnech 3. – 4. 11. listopadu 2020 v Opole (PL) a zpět se vracíme 5. listopadu. Veškeré náklady  (cestovné, ubytování a stravné) jsou pro Vás hrazeny z naší strany v rámci projektu.

Budeme moc rádi, když se budete moci zúčastnit. Prosíme o potvrzení Vaší účasti a nahlášení počtu osob do 16. října 2020.

Bližší info:  http://www.festiwal-ekoenergetyki.pl/Program.html#

Řečníci a jejich příspěvky: docxÚčastníci_a_témata_překlad.docx 

Stáž se koná v rámci projektu Česko-Polského klastru udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky. Projekt je založen na přeshraniční spolupráci, firem, výzkumných a vzdělávacích zařízení a dalších subjektů v oblasti bioekonomiky, udržitelného rozvoje a zdravotní turistiky. Vytvořený Polsko – český klastr zajištuje zázemí, podporu, výměnu zkušeností a know how mezi polskými a š českými aktéry v daných oblastech.

Hlavní přínosy projektu: Podpora spolupráce mezi podniky, akademickou sférou a veřejným sektorem * Zapojení do mezinárodních obchodních aktivit * Zajištění financování z fondu EU * Zvýšení odborných schopností a hladký přenos znalostí do praxe

Kromě propagačních aktivit se klastr stane platformou výměny zkušeností mezi jeho členy a stane se impulsem pro síťování organizací na polsko-českém pohraničí. Velmi důležitou úlohou v rámci projektu je otázka přesunu dobrých zkušeností v oblasti ekologického hospodářství, zdravotního cestovního ruchu, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky na druhou stranu hranice.

Bližší info:  https://nca.cz/obsah/polsko-cesky-klastr-udrzitelneho-rozvoje-a-zdravotni-turistiky/

Mgr. Lucie Foldynová, projektová manažerka

Národní klastrová asociace / Studentská 6202/17, 708 00, Ostrava - Poruba / Tel.: 773 032 220, Email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Projekt za českou stranu administruje Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. Národní klastrová asociace vytváří dlouhodobou a kompetentní platformu pro rozvoj klastrových iniciativ České republiky a aktivní rozhraní pro jejich internacionalizaci.  https://nca.cz/

Partner projektu: Aglomeracia Opolska

Opolská aglomerace je sdružením, jehož členy jsou město Opole a 20 okolních měst a obci, které spojily své síly, aby společně usilovaly o sociálně ekonomický rozvoj. Cílem sdružení je překonat obtíže a bariéry, které brání socioekonomickému rozvoji regionu, zlepšit kvalitu života obyvatel a zvýšit konkurenceschopnost obcí. https://www.aglomeracja-opolska.pl/