Svátek má Gabriel
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nová mapa nabízí interaktivní informace o českém neziskovém sektoru

mapaneziskovekRádi bychom vám představili novinku od Centra pro výzkum neziskového sektoru. INTERAKTIVNÍ MAPA NEZISKOVÉHO SEKTORU, kterou najdete na webu MapaNeziskovek.cz, se orientuje na organizace, které Centrum pro výzkum neziskového sektoru považuje za tzv. nestátní neziskové (zahrnuje právní formy: nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, organizační složky zahraničního nadačního fondu, organizační složky zahraniční nadace, spolky, církve a náboženské společnosti, evidované církevní právnické osoby, svazy církví a náboženských společností, pobočné spolky, zahraniční spolky a zahraniční pobočné spolky), kterých v České republice funguje zhruba 140 tisíc a výrazně se dotýkají života každého z nás.

Tyto organizace najdeme jak v rámci poskytování služeb, které jsou dostupné široké veřejnosti (např. služby zdravotní či sociální atd.), ale jsou důležité i v rámci společenského života (např. sport, zájmová činnost, kultura, hasiči atd.).

Mapa nabízí komplexní informace o zastoupení zvolených právních forem nestátních neziskových organizací, jejich lokalizaci, počtu zaměstnanců, stáří a účelu (dle veřejných rejstříků i dle klasifikace Českého statistického úřadu - COPNI činnost a jí nadřazené COPNI obor). V rámci mapy je možné dohledat konkrétní organizace s uvedeným názvem a identifikačním číslem dle místa jejich sídla. Podle zmíněných klíčových parametrů je také možné v mapě zvolené organizace dohledávat či filtrovat.

Nabízená mapa představuje výchozí bod celé série detailnějších map (Finančních toků v neziskovém sektoru, Zařízení registrovaných poskytovatelů sociálních služebZařízení registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb a Subjektů zapojených do projektu GIVT), které portál MapaNeziskovek.cz nabízí.

Budeme moc rádi, když si najdete chvilku času na prohlédnutí této mapy. Pokud byste u vaší organizace náhodou našli nějaké neaktuální informace, dejte nám prosím vědět. Poslední aktualizace dat v mapě proběhla dne 20. 3. 2020. Mapu však budeme pravidelně aktualizovat, rozšiřovat a budeme se snažit o její rozšíření mezi širokou veřejnost. Děkujeme, pokud nám v tom budete chtít pomoci.