Svátek má Milan
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Pešek voněl Heřmánkem

IMG 20200305 101324Ve čtvrtek 5. 3. 2020 zavítali do prostor olomouckého Komunitního centra Pešek více než dvě desítky pohádkových babiček a dědečků z Olomouce a okolí, zástupci města Olomouce, krajského úřadu i Ministerstva práce a sociálních věcí, aby se zde setkali v rámci Kulatého stolu s podtitulem Čtecí babičky a dědečkové v RC Heřmánek. Jana Ketnerová z pražské organizace Mezi námi, o.p.s. přítomné seznámila s celorepublikovou situací a skutečností, že aktuálně čte dětem v českých mateřských školách každý týden 157 pohádkových babiček a dědečků.

„My v RC Heřmánek jsme hrdí, že 31 z nich je právě z Hané, čímž se po Praze stáváme druhým největším Klubem čtecích babiček a dědečků v České republice“ udává Hana Klicperová, koordinátorka programu Přečti. V rámci kulatého stolu byli přítomní seznámeni s novinkami v projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.

Slavily se narozeniny přítomných babiček i MDŽ a dárek z rukou Jiřího Zemánka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, skutečně potěšil. Zlatým hřebem programu bylo představení Střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené její ředitelkou Martinou Michalíkovou a pohádka Boudo budko v podání dětí MŠ pro sluchově postižené a skvělého týmu jejich učitelek. Rodinné centrum Heřmánek, jako místo podpory rodin s dětmi, vzdělávání a mezigenerační spolupráce pořádalo tento kulatý stůl ve spolupráci s MPSV již podruhé. „Věříme, že se v příštím roce setkáme znovu a třeba ve větším počtu“, dodává Hana Klicperová. V případě zájmu o zapojení do programu Přečti, kontaktujte RC Heřmánek (www. rc-hermanek.cz).