Svátek má Silvie
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Národní setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení ve středu 27. listopadu

eapn logoEAPN ČR, z.s. (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR) Vás zve na Národní setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2019 s názvem Evropský semestr - cesta pro realizaci Evropského pilíře sociálních práv s podtitulem: Strategie sociálního začleňování v EU po roce 2020, které se koná ve středu 27. listopadu 2018 od 9.30 do 14.30 hodin v Evropském domě v Praze 1, Jungmannova 24. Na programu budou tato témata:

Perspektivy a možnosti posílení sociálního rozměru EU: Jak dosáhnout pokroku v oblasti chudoby v rámci sociální a udržitelné strategie v Evropě po roce 2020 a Evropského pilíře sociálních práv (Mathias Maucher, EAPN, Brusel)

Evropský semestr jako nástroj realizace Evropského pilíře sociálních práv (Pavel Trantina, Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel)

Očekávané přínosy a problémy realizace Evropského pilíře sociálních práv v ČR (Josef Středula, předseda ČMKOS Praha)¸

Je Evropská unie (se svými členskými státy) připravena na realizaci Evropského pilíře sociálních práv? (poslanec Evropského parlamentu)

Zkušenosti Charity ČR s odstraňováním chudoby a sociálního vyloučení (Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR)

Uplatňování sociálních práv v Evropě (Ivo Kaplán, Evropský Institut Renaissance)

Úloha nevládních neziskových organizací v procesu implementace Evropského pilíře sociálních práv (panelová diskuse referujících)

17. Evropské setkání lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení (Stanislav Mrózek, Slezská diakonie)

Program nové Evropské komise 2019 – 2024 (zástupce Evropské komise)

Kompletní program setkání naleznete ZDEK účasti na setkání se přihlaste do 15. listopadu 2019 na přihlašovacím formuláři ZDE.