Svátek má Oldřiška
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Činnost Onko klubu Slunečnice Olomouc od září do prosince 2018

Naše členky - účastnice bowlingového turnajeSlunečné prázdninové měsíce utekly rychle a nahradil je podzim. Příjemné babí léto trvalo až na výjimky téměř do konce října. S příchodem podzimu náš klub nastartoval všechny tradiční ale i další aktivity. Bylo jen na nás, členkách klubu, které si vybereme. Nejoblíbenější jsou tělovýchovné a relaxační činnosti, ať již jde o pravidelná týdenní cvičení s Hankou a Janou, jóga s Kájou, čtrnáctidenní akva aerobic v bazénu ZŠ, v září a říjnu i v akvaparku.

Z kulturních akcí nelze opomenout říjnovou návštěvu operety Země úsměvů v Moravském divadle, kterou pro členy klubů seniorů nabídl Magistrát města Olomouce. Velmi se nám líbil i prosincový vánoční koncert Spirituál kvintetu v sále olomoucké Reduty. Konaly se pravidelné členské schůze. Součástí zářijové byl bazárek, říjnové přednáška finančního poradce, listopadové volba výboru a revizní komise, prosincové společná večeře. 

Branný závod pro seniory - vyhlášení výsledkůA jak to bylo s účastí našich členek v nejrůznějších soutěžích? Za krásného počasí se 13. září ve Smetanových sadech konaly Sportovní dny pro seniory. Organizovala je Městská policie a sociální odbor magistrátu. Jejich součástí byl jak závod, tak zábavné a jiné akce, mj. i možnost svést se na Ološlapu. V závodě se naše družstvo ve složení Zdena, Orel (Milada) a Darja umístilo na pěkném 11. – 12. místě ze 46 účastníků.

Dne 25. září se v Best centru uskutečnil již 18. přátelský bowlingový turnaj pro seniory. Náš klub postavil dvě družstva. Čtyřčlenné ve složení Zdena, Darja, Orel a Boženka obsadilo šesté, tříčlenné, tvořené Jarmilou, Emilkou a Maruškou S., jedenácté, Zdena v  jednotlivcích krásný bronzový stupínek.

Branný závod pro seniory - naše děvčata s policistyJen o dva dny později 27. září se v prostorách ZOO na Svatém Kopečku uskutečnil Branný závod pro seniory. Připravila ho Městská policie. I tento den bylo krásné babí léto. Reprezentovalo nás tříčlenné družstvo ve složení Darja, Orel a Boženka. Naše členky měly druhý nejlepší čas, ale nejvíce bodů za test znalostí a dovednosti. Nešlo o nic jednoduchého, jak dokumentovaly otázky zveřejněné na internetu. Vyhlašování výsledků začalo od posledního, 23. místa. Když na druhém místě skončili lošovští Žabáci, bylo vše jasné. Naše děvčata zvítězila. Nádherný výsledek a velké blahopřání.

Od čtrnácté hodiny se pak otevřela zoologická zahrada pro ostatní členy klubů seniorů našeho města. Vstup, včetně odborného výkladu mluvčí a dalších pracovníků ZOO i použití vláčku, byl pro všechny zájemce z klubů seniorů zdarma.

Prohlídka Kutné HoryNa podzimní relaxační pobyt ve dnech 3.  – 10. listopadu se sice ochladilo, ale déšť nás nepřepadl. Náš klub využil nabídku občanského sdružení Arcus – onko centrum, z. s. strávit tyto dny v Kutné Hoře. Ubytování bylo v hotelu Mědínek. Denně jsme protahovaly své tělo s Kájou. Navštívily Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci a Chrám sv. Barbory (památky UNESCO) a další pamětihodnosti města s průvodcem i individuálně. Součástí byly akce pořádané Arcusem, mj. přednášky o zdraví, bylinkách, tejpu, dále předvádění nových zdravotních výrobků, seznámení s novým lékařským andulačním masážním systémem, koncert filipínského hudebníka Briana Gandola atd. Účastnice měly možnost využít nabídku masáží. Snad nám chyběl jen bazén. Domů jsme se po týdnu vracely odpočaté a spokojené.

Na závěr musím jménem našeho Onko klubu Slunečnice poděkovat za podporu a vytváření podmínek pro naši činnost i organizaci akcí pro seniory odboru sociálních služeb Magistrátu města Olomouce, Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Krajské radě seniorů a dalším subjektům. Věříme, že podpora bude pokračovat i v roce 2019.

Věra Kratochvílová, Onko klub Slunečnice Olomouc