Svátek má Dorota
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Na Hanáckém farmářském trhu měly neziskovky po celou sezónu své místo

klicNa olomouckém Horním náměstí se už po několik let vždy od dubna do října koná Hanácký farmářský trh. Tato sobotní akce nabízí veřejnosti krajského města nákup místních potravin, zeleniny, květin i bylinek a řemeslných výrobků.  K nim se již tradičně přidává vždy jedna nezisková organizace s propagací své činnosti, případně i s benefičním prodejem. Letos návštěvníky trhu zaujaly tyto neziskovky: Pomocné ruce Olomouc, sociální družstva Stabilita a  Ergones, Klíč - centrum sociálních služeb, Sdružení MOST K ŽIVOTU a přerovská KAPPA-HELP.

"Abychom se přiblížili duchu trhů, mohli si od nás návštěvníci trhů kromě letáků a informací o činnosti KAPPA-HELP koupit za dobrovolný příspěvek na preventivní, vzdělávací a socializační aktivity pro klienty rostlinky rýmovníků, jablka tradiční české odrůdy či záložky do knih," sdělila Petra Kadlecová a dodala: "Prezentace KAPPA-HELP, z.s. na trhu pro nás byla příležitostí rozšířit informace o organizaci i za hranice města Přerova. Děkujeme za ni."

Za sociální firmu Ergones, jejímž zřizovatelem je TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., se přidala Iveta Klemešová: "Kromě možnosti propagovat se na trhu nám byl poskytnut i pult s přístřeškem, za což velmi děkujeme." Monika Pospíchalová napsala: "Klienti chráněného bydlení Domov využili možnost prezentovat na trhu celou organizaci Klíč – CSS. 

p1120331Doplnili jsme nabídku místních farmářů o naše výrobky z textilní, keramické, dřevařské i svíčkové dílny. Podzimní počasí se vydařilo, slunce svítilo a ochutnávky dobrot lákaly k zakousnutí. Klienti Klíče byli rádi, že mohli veřejnosti na trhu ukázat, co všechno umějí v dílnách vytvořit, a navíc díky pořadatelům Hanáckého farmářského trhu prožili příjemné dopoledne." Martin Klouda za sociální podnik Stabilita uvedl: "Účelem naší účasti na této akci bylo ukázat veřejnosti naše výrobky a především seznámit širší veřejnost s účelem a fungováním sociálních podniků. Veřejnost měla velký zájem o naši činnost, hodně dotazů bylo kladeno na účel sociálních podniků, za jakým účelem jsou zřizovány, jaká je jejich podstata a kdo jsou osoby, které v sociálních podnicích pracují. Lidé projevovali zájem a podporu takto zaměřeným aktivitám a kladně hodnotili zejména úspěšné zapojení osob, které mají za sebou úspěšnou léčbu závislostí, do běžného života."

pomocne-ruceAsi nejnadšenější z účasti na trhu byli letos zástupci spolku Pomocné ruce Olomouc z. s. "Pro zájemce o naši činnost máme připravené letáčky s informacemi, jako praktické se ukázalo mít s sebou šanon s fotkami kočiček, které můžeme lidem ukázat, a přiblížit jim osudy našich svěřenců", popsala Kateřina Sklenářová. "Překvapilo nás rovněž množství cizinců, kteří farmářské trhy navštěvují. I oni se zajímali o nabídku našeho stánku a projevili zájem dozvědět se více. Nyní už víme, že některé informace bude pro cizince dobré přeložit také do angličtiny. Za úžasný zážitek považujeme okamžik, kdy se u našeho stánku zastavila velmi sympatická rodina Angličanů, která se zajímala o naši činnost. Po chvilce povídání vyplynulo, že i oni chodí pomáhat jako dobrovolníci do kočičího útulku v Bristolu ve Velké Británii," dodala předsedkyně spolku.

Hanácký farmářský trh navazuje na tradici pořádání trhů v centru Olomouce. Koná se od dubna do října na Horním náměstí v Olomouci před podloubím radnice od 8:00 do 13:00. Olomoučané i návštěvníci města zde mají možnost nakoupit kvalitní čerstvé potraviny tuzemského původu od českých farmářů a výrobců. Sortiment se podle sezony obměňuje. Střídají se i prodejci, takže nabídka na trhu je pokaždé jiná.

Zdroj: www.olkraj.cz