Svátek má Dorota
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

MINISTERSTVO KULTURY ČR – VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PODPORU SPOLKŮ NA ROK 2019

MK ČRSamostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury ČR vyzývá k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů spolků a pobočných spolků podporujících kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií v roce 2019. Oprávněnými žadateli jsou spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení § 214 a násl. a § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Termín pro podání žádostí je 7. prosinec 2018. Podrobnosti k vyhlášení a formulář žádosti naleznete na webu Ministerstva kultury na tomto odkaze. Zdroj: MK ČR