Svátek má Dalibor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Nadace Malý Noe zve na Hudební matiné a koncert Děti dětem

Malý Noe Děti dětemNadace Malý Noe ve spolupráci se ZUŠ „Žerotín“ Olomouc Vás srdečně zve na benefiční koncert „Děti dětem“, který se koná ve čtvrtek 7. června 2018 v 18:00 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Účinkují žáci a pedagogové ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a Flauto Armonico, umělecký přednes Pavel Hekela j.h. Vstupné 100,- Kč, výnos z koncertu bude použit ve prospěch zdravotně znevýhodněné Adélky. Koncert se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, partnerem koncertu je rodinná pražírna CaféGape.

Ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc pořádá Nadace Malý Noe hudební kostýmové představení na téma „Z pohádky do pohádky“. Toto benefiční hudební matiné ke dni dětí se uskuteční v neděli 10. června 2018 v 10.30 hodin v sále Reduty Moravského divadla Olomouc. Hrají a zpívají členové i nečlenové MFO i děti hudebníků. Účinkují Richard Mlynář, Jiří Sova a Vladislav Kvapil a skupina historického šermu Adorea. Orchestr členů MFO a MDO řídí Petr Šumník. Matiné je pořádáno jako pokračování akce Jeden dětský den nestačí a výnos z koncertu bude použit ve prospěch zdravotně znevýhodněného Davídka. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.