Svátek má Dalibor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Míle pro mámu v Přerově nebo Mamma Help běh v Lutíně? Stihnout můžete obojí

Běh mammaHELPDuha Klub Rodinka Přerov pořádá  již 7. rokem akci Míle pro mámu, která se uskuteční v sobotu 12. května k Mezinárodnímu dni matek v prostranství velké Laguny v Přerově, přibližně od 13 do 18 hodin. Letošní téma zní - Letem RODINKOVÝM světem. Akce probíhá tak, že rodiče s dětmi se sejdou u restaurace Laguna, kde je start a projdou trasu (míli) kolem Laguny, kde je take i cíl. Cestou plní stanovené úkoly.

V cíli bude na podiu probíhat doprovodný program. Ze zkušenosti z uplynulých let je očekávána velká účast, vždyť loňského ročníku se účastnilo více než 700 návštěvníků, převážně rodin s dětmi. Protože Duha Klub Rodinka bude při realizaci akce „Míle pro mámu“ spolupracovat s Unií mateřských center Slovenska, která je hlavním organizátorem, jedná se o akci mezinárodního významu.

Rodinné centrum Klásek vás zve na charitativní běh na podporu ženám s rakovinou prsu prostřednictvím centra Mamma HELP v Olomouci. Koná se 2. května v Lutíně u Rybníčku. Od 16 hodin začínají dětské běhy, v 17 hodin odstartuje Mamma Help běh. Výtěžek ze startovného bude věnován organizaci Mamma HELP. Minimální výše startovného pro děti je 20 Kč, pro dospělé 60 Kč. Na akci bude Mamma Help stánek s informacemi, nácvik samovyšetření prsu a výrobky z arte dílen. Tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a drobné ceny. Občerstvení je zajištěno.