Svátek má Dalibor
Všestranně podporujeme nestátní neziskové organizace z Olomouckého kraje a pomáháme jim. Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

Plán exkurzí a akcí Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO a spolupracujících organizací pro veřejnost v roce 2018

Moravský ornitologický spolekMoravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO a spolupracující organizace si i pro rok 2018 připravil velké množství exkurzí a vycházek do přírody. Přinášíme proto jejich plán, který zahrnuje všechny připravované akce pro rok 2018. Tam, kde nejsou uvedeny přesné propozice, budou doplňovány průběžně, počítá se s tím, že postupně budou operativně přibývat i další akce. Rozhodně se vyplatí pravidelně sledovat tuto nabídku. Mezi ty nejbližší patří hned dvě akce v sobotu 21. dubna, a to v Tovačově a v Horce nad Moravou.

21. 4. 2018 – Ornitologická exkurze za ptáky tovačovských rybníků

Sraz u sádek v Tovačově v 8:00 hod. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost tažných druhů vracejících se na severská hnízdiště. Exkurzi povede: Jiří Šafránek (mob.: 606 324 763, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Dušan Řezáč a Markéta Třasoňová.

21. 4. 2018 – Vítání ptačího zpěvu v Horce nad Moravou

Sraz v sobotu 21. 4. v 8:00 u vstupu do ekocentra Sluňákov. Čeká Vás jarní procházka areálem Domu Přírody LP kolem rybníčků, tůněk a řeky, v průběhu povídání (nejen) o ptácích a určování ptáků podle hlasu, soutěže pro děti, kontroly a rozvěšování (nejen) ptačích budek - vhodné zejména pro rodiny s dětmi (dalekohledy s sebou!). Opět společně zabezpečíme část skleněných ploch budovy ekocentra proti nárazům ptáků! Pořádá ČSO ve spolupráci s centrem Sluňákov. Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

22. 4. 2018 – Vítání ptačího zpěvu ve Zlíně

Sraz v neděli 22. 4. v 8:00 na autobusové zastávce Pod Babou. Čeká Vás jarní procházka starými ovocnými sady Pod Babou a Baba, v průběhu povídání (nejen) o ptácích a určování ptáků podle vzhledu i hlasu (dalekohledy s sebou!). Pro zájemce možnost pokračování delším tradičním výletem po Pasekářské stezce. Pořádá ČSO ve spolupráci s OŽP MM Zlína. Exkurzi povedou: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Lenka Pechová (e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

27. 4. 2018 – Kvákání v Domu přírody v Horce nad Moravou

Sraz v pátek odpoledne 27. 4. (čas bude upřesněn na www.slunakov.cz) u vstupu do ekocentra Sluňákov. Čeká Vás jarní procházka areálem Domu Přírody LP kolem rybníčků, tůněk a řeky, v průběhu povídání o obojživelnících a dalších vodních zvířátcích, určování druhů žab podle hlasu, lovení v tůňkách - vhodné zejména pro rodiny s dětmi. Pořádá ekocentrum Sluňákov ve spolupráci s Centrem popularizace vědy UP. Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

29. 4. 2018 – Vítání ptačího zpěvu v olomouckých parcích

Speciální „Vítání“ pro nevidomé a slabozraké účastníky – informace budou upřesněny na webu ČSO (www.birdlife.cz) a Pevnosti poznání UP Olomouc (www.pevnostpoznani.cz). Pořádá ČSO ve spolupráci s Centrem popularizace vědy UP. Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

29. 4. 2018 – Vítání ptačího zpěvu na Záhlinických rybnících

Sraz v 8:15 v Záhlinicích u Hostince U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vlakové spojení z Přerova 7:35 (z Hulína - odjezd v 8:02), příjezd do Záhlinic v 8:05, pěšky asi 5 min. na místo srazu. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně okolo 14. hodiny. Návrat zpět do Záhlinic, tak aby bylo možné stihnout vlaky (směr Hulín v 13:55, směr Otrokovice v 14:03). Akci pořádají Ornis Muzea Komenského, Moravský ornitologický spolek a ČSOP Via Hulín. Exkurzi povede: Martin Vymazal (mob.: 608 368 333, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

1. 5. 2018 – Vítání Ptačího zpěvu v Olomouci

Sraz v 6:00 u mostu přes Mlýnský potok v Olomouci-Řepčíně, na konci Martinovy ulice. Ukončení mezi 8:00 a 9:00 u koupaliště Poděbrady. Součástí akce bude ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádáno ve spolupráci s DDM Olomouc, ZO 71/02 ČSOP Upolín a centrem Sluňákov. Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková (mob.:776 746 980, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Ondřej Belfín

1. 5. 2018 – Ekojarmark Olomouc

Prezentační stánek ČSO, MOS a ČESON na Horním náměstí. Aktivity vyrábění budek, prodej propagačních materiálů ČSO.

1. 5. 2018 – Noc slavíků v Olomouci

Sraz u kostela sv. Mořice (zadní část ul. Opletalova) ve 20:30. Krátká noční procházka (směr Řepčín) jarní přírodou za hlasy slavíků. Ukončení do 23. hodiny. Pořádáno ve spolupráci s centrem Sluňákov. Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková (mob.: 776 746 980 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

6. 5. 2018 – Vítání ptačího zpěvu na Chvalčově

Sraz na autobusové zastávce Chvalčov, pošta v 7:55 (příjezd busu od Bystřice p. Host. 7:42 a od Zlína 7:51). Půjdeme kolem lomu k přírodní památce Pod Kozincem a dále sady nad Chvalčovem až do bystřického parku Zahájené. Předpokládané ukončení akce je okolo 13 hod v Bystřici pod Hostýnem. S sebou pevnou obuv, svačinu, pití a pláštěnku. Za příznivých podmínek proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Akci pořádají Moravský ornitologický spolek, Ornis Muzea Komenského a ČSOP Via Hulín. Exkurzi povede: Martin Vymazal, (mob.: 608 368 333, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

6. 5. 2018 - Vítání Ptačího zpěvu na tovačovských rybnících

Sraz u sádek v Tovačově v 8.00 hod. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Budeme naslouchat zpěvu ptáků a přímo v terénu se seznámíme s hlasy nejběžnějších druhů. Uniknout si nenecháme ani pohled na přítomné vodní ptáky. Exkurzi povede: Jiří Šafránek (mob.: 606 324 763, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Dušan Řezáč a Markéta Třasoňová.

Květen 2018 a září 2018 – Posloucháme přírodu

Ranní a večerní exkurze pro nevidomé do jarní a podzimní přírody olomouckých městských parků (termíny a místa konání budou upřesněny). Poznávání ptáků, obojživelníků, hmyzu a netopýrů jen podle zvukových projevů (u netopýrů pomocí ultrazvukových detektorů). Kapacita omezena – na jednotlivé termíny bude nutné se předem přihlásit. Aktuální informace a termíny budou zveřejněny na www.birdlife.cz a www.pevnostpoznani.cz. Pořádá ČSO ve spolupráci s Centrem popularizace vědy UP a ČESON. Exkurze povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

2. 6. 2018 – Ornitologická exkurze na Záhlinické rybníky

Sraz v 8:15 v Záhlinicích u Hostince U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vlakové spojení z Přerova 7:35 (z Hulína - odjezd v 8:02), příjezd do Záhlinic v 8:05, pěšky asi 5 min. na místo srazu. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně okolo 14. hodiny. Návrat zpět do Záhlinic, tak aby bylo možné stihnout vlaky (směr Hulín v 13:55, směr Otrokovice v 14:03). Akci pořádají Ornis Muzea Komenského, Moravský ornitologický spolek a ČSOP Via Hulín. Exkurzi povede: Martin Vymazal (mob.: 608 368 333, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Josef Chytil (mob.: 724947544, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

23. 6. 2018 – Cyklovýlet za ptáky Bude upřesněno.

Červen 2018 (bude upřesněno) – Za tajemstvím sousedů v Olomouci

Sraz před menzou UP na třídě 17. listopadu ve 20:00, ukončení okolo 22:30. Večerní procházka na hnízdiště rorýsů, zájemci mohou pokračovat v monitoringu netopýrů v Bezručových sadech. Exkurzi povede: Kateřina Ševčíková (mob. 776 746 980, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Evžen Tošenovský (mob.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

5. 7. 2018 – Exkurze za vlhami Bude upřesněno.

Červenec 2018 (bude upřesněno) – Za tajemstvím sousedů ve Zlíně

Sraz na zastávce Bartošova čtvrť, Kneslova (bus. č. 33), čas bude upřesněn. Exkurze pro veřejnost, poznávání běžných druhů ptáků podle hlasu, pozorování rorýsů a po setmění ukázky moderních metod používaných při výzkumu netopýrů (batdetektory, noktovizor), ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice, možnosti zateplování budov atd. Kapacita omezena - nutné se předem přihlásit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 577 630 941 Exkurzi povedou: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a Lenka Pechová (e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

6. 10. 2018 – Evropský festival ptactva na tovačovských rybnících

Sraz u sádek v Tovačově v 8.00 hod. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost tažných druhů putujících do svých zimovišť. Exkurzi povede: Jiří Šafránek (mob.: 606 324 763, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), Dušan Řezáč a Markéta Třasoňová.

6. 10. 2018 – Festival ptactva na Záhlinických rybnících

Sraz v 8:15 v Záhlinicích u Hostince U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vlakové spojení z Přerova 7:35 (z Hulína - odjezd v 8:02), příjezd do Záhlinic v 8:05, pěšky asi 5 min. na místo srazu. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně okolo 14. hodiny. Návrat zpět do Záhlinic, tak aby bylo možné stihnout vlaky (směr Hulín v 13:55, směr Otrokovice v 14:03). Akci pořádají Ornis Muzea Komenského, Moravský ornitologický spolek a ČSOP Via Hulín. Exkurzi povede: Martin Vymazal (mob.: 608 368 333, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

6. 10. 2018 – Festival ptactva na Nesytu

Sraz v 8:00 u váhovny v Sedleci. Exkurzi povede: Josef Chytil (mob.: 724947544, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

24. 11. 2018 – Ornitologická exkurze za ptáky tovačovských rybníků

Sraz u sádek v Tovačově v 10.50 hod. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů by měly být k vidění také severské druhy ptáků na tahu do zimovišť. Za špatného počasí se exkurze nekoná. Předpokládá se i návštěva štěrkopískovny v Anníně (Donbas). Exkurzi povede: Adolf Jiří Šafránek (mob.: 606 324 763, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Evropský festival ptactva v Domu přírody v Horce nad Moravou. Bude upřesněno. Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Evropský festival ptactva na Pevnosti poznání v Olomouci Bude upřesněno. Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

12. 2018 – Výprava za husami a berneškami na jižní Moravu

Tradiční akce, kterou pořádá každoročně Klub300. Účastníci sledují za úsvitu ranní rozlet hus na hrázi Vodního díla Nové Mlýny a podle možností se za husami vypraví do polí, kde v husích hejnech vyhledávají vzácné zatoulance, jako jsou např. bernešky bělolící nebo rudokrké. Podle situace je výprava doplněna i o návštěvu dalších lokalit. Podmínkou je vlastní motorové vozidlo, protože jednotlivé lokality jsou rozptýleny po větším území. Doba srazu bude upřesněna. Exkurzi povede: Jiří Šafránek (mob.: 606 324 763, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) s některým z místních znalců.